Aktualijos

Kartu prieš smurtą

Atsižvelgdami į išaugusį Panevėžio savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijoje svarstomų situacijų, susijusių su smurtu ugdymo įstaigose skaičių ir siekdami prisidėti prie vaiko gerovės užtikrinimo kuriant saugią aplinką ugdymo įstaigose, Panevėžio apygardos prokuratūra ir Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba kvietė Panevėžio miesto progimnazijų mokinius į Projekto „Kartu prieš smurtą“ susitikimus su pagalbą vaikams teikiančiais specialistais (psichologais, socialiniais pedagogais) ir nepilnamečių justicijos srityje dirbančiais teisininkais (prokurorais).

Projektą įgyvendina Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūra ir Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba.

Susitikimų tikslas: skatinti smurto atpažinimą kalbantis su vaikais apie smurto požymių atpažinimą, smurtinio elgesio priežastis, teisines procedūras, susijusias su smurto atskleidimu, kaltų asmenų atsakomybe.

Skirta: visiems smurto ugdymo įstaigoje pavojų galintiems patirti arba ugdymo įstaigoje smurto pavojų keliantiems nepilnamečiams iki 16 metų.

Kovo 9 d. projekte dalyvavo Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos 7 klasių 30 mokinių ir socialinė pedagogė.

___________________________

Vaida Kuodytė Įrašo autorius:
Vaida Kuodytė
Socialinė pedagogė
Ankstesni įrašai


Panevėžio Rotary klubas skelbia puikią  iniciatyvą – Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-ų klasių mokinių pažangumo skatinimo projektą.

2b klasės mokiniai palaiko klasės draugą Davidą, jo ir kitų ukrainiečių šeimas bei išreiškia paramą Ukrainai, jau metus siaubiamai karo, kūrybiniais darbais „Saulėgrąža“.

Vasario 9–10 dienomis bibliotekoje vyko netradicinės pamokos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams.

Panevėžys nuo 2019-ųjų įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“. Šiame projekte dalyvauja per 250 šalies ugdymo įstaigų.

Gruodžio 20, 21, 22 dienomis 18.00 val. kviečiame į 1–8 klasių mokinių kalėdinį spektaklį-muzikinę pasaką „Miegančioji gražuolė“.