Patyčių prevencija

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos vykdymo tvarkos aprašas

 

Patyčių dėžutė

Platforma, kuri leidžia mokiniams anonimiškai ir greitai pranešti apie įtariamas arba įvykusias patyčias, o mokykloms – reaguoti į jas ir laiku suteikti pagalbą.

  • „Patyčių dėžutės“ pagalba gali saugiai, greitai ir visiškai anonimiškai pranešti apie patiriamas ar pastebėtas patyčias. Gali pranešti ne tik apie save, bet ir apie savo klasioką, draugą, pedagogą arba kitą mokyklos bendruomenės narį, kuris kenčia ir patiria patyčias arba pats tyčiojasi.

 

  • Pranešimą užpildyk išsamiai, nurodydamas(-a) žmogaus, kuris patyrė patyčias ir besityčiojančio žmogaus duomenis, galimus patyčių stebėtojus, įvykio datą, vietą ir laiką. Prie pranešimo taip pat gali pridėti elektroninių patyčių ekrano nuotrauką (angl. screenshot).

 

  • Pranešimas pasieks už patyčias atsakingus asmenis tavo mokykloje. Visa pranešime esanti informacija yra konfidenciali, todėl gali būti ramus(-i), kad ji nebus viešai platinama ar naudojama kitais tikslais.

 

  • Gali būti tikras(-a), kad į visus „Patyčių dėžutės” pranešimus, nepriklausomai nuo jų pobūdžio, bus reaguojama atsakingai ir greitai. „Patyčių dėžutė“ nėra skirta žaidimams, o yra rimtas instrumentas, su kuriuo reikia elgtis atsakingai.

 

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ

Visą 2022 metų kovo mėnesį progimnazijos bendruomenė organizavo ir vykdė veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Su patyčiomis turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį kvietėme sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus.

Šį mėnesį kiekvienos klasės mokiniai su savo vadovėmis organizavo įvairias veiklas prieš patyčias: diskusijas „Patyčių dalyvių vaidmenys. Kurioje pusėje būsiu aš?“, „Kas yra patyčios? Patyčių formos“, „Patyčios ar konfliktas?“, „Aš galiu KITOKIAM ištiesti ranką“; viktorinas „Klaidingi teiginiai apie patyčias“, „Ką žinau apie patyčias“; prevencinių filmų peržiūras ir aptarimus,  klasėse vyko kūrybinių darbų dirbtuvėlės, psichologas Dainius Čerbulėnas vedė klasės valandėles ,,Patyčių mažinimo būdai“, 5–8 klasių mokiniai per dailės pamokas rengė kūrybinius darbus „Vaizdiniais įvardintos patyčios“.

Kovo 15 d. progimnazijoje vyko akcija „Patyčių dezinfekcija“. Akcijos tikslas – ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią patyčioms, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio, vaikų bei suaugusiųjų santykius. Akciją organizavo socialinė pedagogė Vaida Kuodytė, etikos mokytojas Vladas Izdūnis, skautų vadovė Ligita Urbonienė ir progimnazijos skautai.

Kovo 17 d. progimnazijoje vyko susitikimas su žurnaliste Viktorija Polzunovaite – Vidžiūniene. Susitikimo metu lektorė  su mokiniais dalijosi savo patirtimi apie patirtas patyčias siekiant karjeros. Kovo 29 dieną mokykloje lankėsi romė Rasma Pažemeckaitė. Ji per etikos pamokas skaitė paskaitas 6-ų ir 8-ų klasių mokiniams „Patyčios ir tolerancija kitataučiams“. Lektorė priminė holokaustą, kurio metu buvo naikinamos tautinės mažumos, Aušvico koncentracijos stovyklą bei žmonių kankinimą Antrojo pasaulinio karo metais su kuriuo buvo susidūrusi ir jos šeima. Rasma remdamasi savo asmenine patirtimi kalbėjo apie patyčias ir toleranciją šiuolaikinėje ugdymo įstaigoje. Moteris mano, jog lietuviams verta labiau pažinti romų kultūrą, kaip ir romams – lietuvių, rengti įvairias akcijas, seminarus, užsiimti edukacija.

Šis mėnuo mums visiems dar kartą priminė, kad mūsų visuomenėje patyčių reiškinys yra vis dar aktualus ir opus klausimas, kurį turime spręsti visi kartu bendromis jėgomis. Suorganizuoti renginiai, vykdytos veiklos mums visiems paliko puikių prisiminimų bei įspūdžių. Tikimės, jog geros emocijos, įgytos žinios prisidės prie patyčių problemos sprendimo mūsų progimnazijos bendruomenėje. Mūsų  progimnazija  taps dar draugiškesne, be patyčių, blogų jausmų ir liūdesio.

Socialinė pedagogė Vaida Kuodytė

Patyčių dezinfekcija

Kovo 15 dieną progimnazijoje 1–8 klasių mokiniams vyko akcija „Patyčių dezinfekcija“. Akcijos tikslas – skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų, suaugusiųjų santykius, atkreipiant dėmesį į patyčių problemą visuomenėje. Šią iniciatyvą palaiko Panevėžio miesto administracijos Švietimo skyrius, Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

Akciją organizavo V. Izdūnis, V. Kuodytė, L. Urbonienė ir progimnazijos skautai.

...

Visą kovo mėnesį progimnazijos bendruomenė organizuoja ir vykdo veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Su patyčiomis turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį kviečiame sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus.

 

Klasė

Data

Veikla klasių valandėlių metu kovo mėnesį

Atsakingas

1a

 

2022-03-03

Filmo „Kaip atpažinti patyčias?“ peržiūra, aptarimas, situacijų analizė.

Ž. Ketvirtienė

1b

2022-03-18

Skaidrių, filmukų žiūrėjimas, aptarimas, piešiniai „Būk mano draugu“

G. Pečiulienė

1c

2022-03-14

Pamoka „Visi skirtingi – visi kartu“.

A. Simanavičienė

2a

2022-03-14

Diskusija „Patyčių dalyvių vaidmenys. Kurioje pusėje būsiu aš?“

J. Žiaugrienė

2b

3c

2022-03-16

2022-03-25

Diskusija „Kas yra patyčios? Patyčių formos“.

M. Greičiūvienė

L. Masilionienė

3a

3b

2022-03-10

2022-03-23

Diskusija „Patyčios ar konfliktas?“.

G. Grinkė

A. Klevečkienė

4a

2022-03-03,10

Viktorina „Klaidingi teiginiai apie patyčias“.

S. Varanauskienė

4b

2022-03-18

Filmo „Kas yra patyčios?“ peržiūra, aptarimas.

V. Baronienė

4c

2022-03-24,31

Klasės valandėlė „Patyčių dizinfekcija”.

Popietė. Situacijų analizė, inscenizavimas.

Paruošti „Padėkos, pagyrimo, paguodos” dėžutę.

E. Ulkštinienė

5a

2022-03-24

Diskusija ,,Aš galiu KITOKIAM ištiesti ranką'“

J. Švėgždienė

5b

2022-03-25

Klasės valandėlė „Žodis ne žvirblis, išskris, nebegrįš“ .

A. Saikauskienė

6a, 6b, 6c

2022-03-24

Filmo „Kaip atpažinti patyčias?“ peržiūra ir aptarimas.

L. Urbonienė

S. Masienė

A. Sruogienė

7a

2022-03-24

Viktorina „Ką žinau apie patyčias“.

R. Paurazienė

7b

2022-03-24

Kūrybinis darbas „Patyčios – tai...“.

R. Žiūkienė

8a

2022-03-24

Diskusija „Patyčios ar konfliktas?“.

R. Maknevičienė

8b

2022-03-10,24

Stendo I aukšte patyčių tema kūrimas

L. Skyrienė

Kiti renginiai

5a,5b,

6a,6b,6c

2022-03-01-31

Klasės valandėlė

,,Patyčių mažinimo būdai“

D. Čerbulėnas

5-8

2022-03-17

12.00 val.

Susitikimas su žurnaliste Viktorija Polzunovaite-Vidžiūniene.

V. Kuodytė

V. Izdūnis

1-4

2022-03-23

Susitikimas  su Valentinu Pečininu

V. Kuodytė

V. Izdūnis

5-8

2022-03-07-25

Kūrybinių darbų paroda „Vaizdiniais įvardintos patyčios“

G. Krikščiūnienė

V. Kuodytė

1-4

2022-03-15

Akcija „Patyčių dezinfekcija“

L. Urbonienė

V. Kuodytė

V. Izdūnis

Metodinė medžiaga

https://www.bepatyciu.lt/visi-video/

https://www.bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga/leidiniai/

https://www.bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga/leidiniai/

https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/uzsiemimai/ikimokyklinems-4-klasems/

https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/uzsiemimai/4-6-klasems/

https://www.bepatyciu.lt/mokykloms/uzsiemimai/6-9-klasems/

https://www.vaikolabui.lt/

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/smurto-ir-patyciu-prevencija/

 

Vykdomos programos

Zipio draugai

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe.
Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių ir visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse. Programoje gali dalyvauti visi vaikai, turintys ne mažiau kaip pilnus 5 metus. Lietuvoje „Zipio draugų“ programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Nuo 2017 metų į programą labiau ir lengviau gali įsitraukti ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, nes yra paruoštas ir publikuotas originalios programos metodinės medžiagos priedas, skirtas pedagogams dirbantiems su SUP turinčiais vaikais.
 
Obuolio draugai
 
 
Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra ilgai lauktas programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas jau vyresniems vaikams, t. y. 8–10 metų. Dabar šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio draugų“ programą, o antroji – „Obuolio draugų“ programa.
 

Įveikime kartu

Programos „Įveikiame kartu“ tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, užkirsti kelią vaikų elgesio ir emocinėms problemoms.

Ši ankstyvosios prevencijos programa skirta vyresnio amžiaus pradinių klasių mokiniams emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių gebėjimų  ugdymui ir gali būti vykdoma visų tipų mokyklų pradinėse klasėse, prailgintos dienos grupėse ar vaikų globos namuose.

Dalyvaudami programoje vaikai mokosisusivokti savo jausmuose, įžvelgti sunkius jausmus sukėlusias priežastis, savarankiškai rasti išeitis kebliose situacijose, neužsisklęsti savyje, tačiau vis daugiau problemų gebėti įveikti savo jėgomis. Programa kviečia pedagogus būti kartu su vaiku šiuo pilnu iššūkių jo gyvenimo laikotarpiu. Ji pasiūlo pedagogams naujų emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos būdų, padeda geriau pažinti vaiką, įgalina padėti vaikui pasijusti geriau.

 

Savu keliu

Programos paskirtis – įgalinti progimnazijos bendruomenę mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi.

Programos įgyvendinime dalyvauja visa progimnazijos bendruomenė: 1–8 klasių mokiniai, jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kiti mokykloje dirbantys darbuotojai bei socialiniai partneriai. Programos temos ir užsiėmimų formos yra pritaikytos vaikų amžiui, kūrybiškos, inovatyvios.

Programoje naudojami šiuolaikinio įtraukiančio ugdymo ir informavimo metodai bei technikos: diskusijos, praktinės užduotys, vaidmeniniai, komandiniai žaidimai, darbas grupėse, porose ir kiti metodai bei technikos.

Atnaujinta: 2022-04-06