Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai – tai žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų apie save, karjeros galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą įgijimo procesas. Ugdymu karjerai siekiama mokiniams suteikti karjeros valdymo kompetencijų, grindžiamų bendrosiomis kompetencijomis.

 

Ugdymo karjerai organizavimo tikslas – teikti mokiniams kokybišką informaciją apie mokymosi gimnazijose ir profesinio rengimo centruose galimybes; supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis, skatinti jų verslumą ir nuolatinį žinių siekimą, ugdyti mokinių socialinį aktyvumą ir atsakomybę už savo mokymąsi, sudaryti sąlygas mokiniams pagal jų galimybes ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir (ar) darbinės veiklos pasirinkimui,  tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

Ugdymo karjerai programos mokykloje tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir (ar) darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

Ugdymas karjerai mokiniams organizuojamas:

1. Integruojant ugdymo karjerai temas į mokomuosius dalykus bei klasių auklėtojų veiklą vadovaujantis „Integruojamąja ugdymo karjerai programa 1–8 klasėms“.

2. Ugdymo karjerai koordinatorius teikia metodines konsultacijas dalykų mokytojams ir klasių vadovams, padeda organizuoti klasės valandėles, su dalykų mokytojais veda integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas, dalyvauja miesto ugdymo karjerai renginiuose, rengia individualias konsultacijas mokiniams ir jų tėvams, su 8 klasių mokiniais lankosi Panevėžio miesto gimnazijose ir profesinio rengimo centruose, organizuoja ugdymo karjerai renginius mokykloje ir mieste, pagal klasių vadovų planus ir dalykų mokytojų teminius planus, parengia ugdymo karjerai programą, kiekvieno mėnesio planą.

3. Veikloje naudojami įvairūs klausimynai, užduotys, testai, skirti individualioms savybėms, interesams, jų sąsajoms su profesine karjera, karjeros planavimu, įgyvendinimu ir vertinimu. Organizuojamos išvykos, viktorinos, konkursai, rengiami susitikimai su įvairių profesijų atstovais ir pan.

Ugdymo plano priedas

UP priedas Ugdymo karjerai programos organizavimas

 

Renginiai 

Nacionalinė profesinio veiklinimo iniciatyva „Šok į tėvų klumpes 2024“

Gegužės 3–7 dienomis „Šaltinio“ progimnazijos mokiniai dalyvavo  Nacionalinėje veiklinimo iniciatyvoje „Šok į tėvų klumpes“. 5–8 klasės  lankėsi  UAB „Stigma“, UAB „Kauptė“, Šiaulių regiono valstybiniame archyve, UAB „Panevėžio energija“, Lietuvos audio bibliotekoje, Panevėžio apylinkės teisme, Panevėžio miesto savivaldybėje, Regioniniame karjeros centre, UAB „Devold“, UAB „Harju Elekter“ , UAB „Panevėžio stiklas“.

 Pradinių klasių mokiniai organizavo  išvykas į tėvelių darbovietes, susitiko su tetomis, broliais, tėčiais, mamomis, kurie pasakojo apie savo profesijas. Veiklos buvo įvairios ir  įdomios. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis  profesijomis, įmonėmis ir organizacijomis Panevėžio mieste.

Karjeros specialistė Rita Paurazienė 

Karjeros diena 2023

Lapkričio 9 diena – Karjeros diena.

2023 m. lapkričio 9 dieną mokyklos ir miesto erdvėse vyko Karjeros diena. 1–8 klasių mokiniai susipažino su skirtingų profesijų atstovais, jų atliekamomis funkcijomis ir karjeros galimybėmis Panevėžio mieste.

5a klasė lankėsi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje, susipažino su bibliotekininko profesija, dalyvavo edukacijose.

5b klasė vyko į Panevėžio miesto savivaldybę. Mokiniai sužinojo kokių profesijų atstovai čia dirba, susipažino su mero, vicemero darbu.

5c klasė apsilankė miškų urėdijoje. Susipažino su miškininko profesija.

6a klasė lankėsi Lietuvos audiosensorinėje bibliotekoje. Mokiniai sužinojo kokių profesijų atstovai dirba su silpnai matančiais ir girdinčiais žmonėmis, patys išbandė Brailio raštą.

6b klasė vyko į UAB „Kauptė“. Šeštokai susipažino su verslininko profesija, mokėsi verslumo.

6c klasė aplankė Šiaulių regiono valstybės archyvo Panevėžio filialą. Mokiniai sužinojo kokių profesijų atstovai čia dirba, turėjo galimybę ne tik paklausyti ten dirbančių buvusių mūsų progimnazijos mokinių pasakojimų apie tame pastate saugomus archyvus, bet ir patiems atrinkti tinkamus dokumentus, užrašyti svarbiausią informaciją. Susipažino su archyvo darbuotojo profesija.

7a klasės  mokiniai lankėsi AB „Panevėžio energija“. Sužinojo, kad ši įmonė mums tiekia elektrą, šilumą ir karštą vandenį. Nudžiugo, kad Panevėžys turi modernią ir ekologišką įmonę. Susipažino su labai perspektyvia termoinžinieriaus profesija.

7b klasę aplankė Panevėžio Raudonojo kryžiaus atstovai. Mokiniai susipažino su paramediko profesija, mokėsi teikti pirmąją pagalbą.

8a klasė vyko į UAB Harju Elekter. Mokiniai susipažino su inžinieriaus mechaniko, elektros įrenginių montuotojo, elektrinės dalies inžinieriaus projektuotojo, technologo ir kitomis profesijomis.

8b klasė lankėsi AB Panevėžio stiklas. Aštuntokai susipažino su stiklo grūdinimo mašinų operatoriaus, stiklo formavimo operatoriaus, automatikos inžinieriaus, techninių brėžinių braižytojo ir kitomis profesijomis.

8c klasės mokiniai apsilankė UAB „Premeta“. Mokiniai sužinojo ką įmonė gamina, kokių profesijų darbuotojai čia dirba.

1–4 klasių mokiniams apie savo profesijas pasakojo tėveliai. Pradinių klasių mokiniai susipažino su autošaltkalvio, paramediko, fizinės medicinos reabilitacijos slaugytojo, trenerio, aktoriaus, kineziterapeuto, socialinio darbuotojo profesijomis.

Karjeros specialistė Rita Paurazienė

 

Karjeros dienos „Šaltinio“ progimnazijoje

Birželio 9 dieną 6c klasės mokiniai lankėsi Panevėžio UAB „Automatikos sistemos“. Vizito metu mokiniai sužinojo, kad įmonė buvo įregistruota 2000 m. Veiklos pradžioje įmonėje dirbo vos 2 darbuotojai, šiandien ji – viena stambiausių Panevėžio įmonių, kurioje dirba per 160 darbuotojų.  Pagrindinė įmonės veikla yra elektrotechninių įrenginių gamyba, projektavimo darbai.

Šeštokai sužinojo kokių profesijų atstovai dirba įmonėje, kokia eiga gaminamos elektros tiekimo spintos. Susipažino su naujomis gamybos technologijomis bei galėjo patys pabandyti apdoroti elektros laidelius.

Visi džiaugėsi kitokia, tačiau įdomia pamoka.

...

Steam centras ir robotikos laboratorija

Birželio 7 dieną 7a klasės mokiniai apsilankė Steam centre ir robotikos laboratorijose. Mokiniai sužinojo, kad Robotikos ir informacinių technologijų laboratorijoje mokiniai gali nesunkiai pritaikyti apskritimo ilgio formulę ar kitas išmoktas teoremas, pavyzdžiui: „Matematinės navigacijos labirinto“ veikloje užprogramuoti robotą nuvykti iš taško A į tašką B ir atliekant apsisukimus pristatyti kurjerio siuntą į sandėlį, o iš biologijos ir chemijos pamokų patyrinėti kosmosą, savaiminį tirpiklio skverbimąsi pro pusiau laidžią membraną, laboratorijoje atlikti cheminių medžiagų atpažinimo tyrimus. Čia apsilankius  moksleiviai užsiėmimų metu pamato ir išbando keletą siūlomų veiklų, praktiškai patikrina matematikos mokslų žinias, įvairius fizikos dėsnius ir laboratorijose atlieka biologijos ir chemijos eksperimentus. 7a klasės mokiniai užsiėmimų metu dirbo su „mikrobit“ programa, gamino matuoklį, kuris nustato kada gėlei reikia įpilti į vazonėlį vandens, linksmai žaidė su robotukais krepšinį. Buvo smagu. Septintokai suprato, kad pati reikalingiausia profesija ateityje – inžinerija.

...

Ekskursija į bendrovę „Panevėžio  energija“

Birželio 7 dieną 6a klasės mokiniai lankėsi Panevėžio bendrovėje „Panevėžio energija“. Moksleiviai susipažino su įmonės veikla, darbo specifika bei su darbovietėje esančiomis profesijomis. Teorines žinias apie šilumos ir elektros energijos gamybą moksleiviai užtvirtino apsilankę Panevėžio termofikacinėje elektrinėje ir biokuro katilinėje.

Pokalbių tema „Kaip namuose taupyti šilumą“ sulaukė moksleivių susidomėjimo, o gauti patarimai, kaip taupyti šilumą ar kaip ją išlaikyti namuose, kiekvieną privertė susimąstyti, nes visi pritarė, kad neuždarytos laiptinės durys ar praverti rūsio langai šaltuoju metų laiku yra dideli šilumos vagys, o baldais užstatyti ar užuolaidomis uždengti radiatoriai trukdo šilumai sklisti į kambarį. Kaip tinkamai vėdinti kambarius, taupyti karštą vandenį, mokiniams primins susitikimo metu išdalinti lankstinukai, informuojantys, kokiomis paprastomis priemonėmis galima taupyti šilumą namuose.

...

Išvyka į „DEVOLD“

Birželio 6 dieną 7b klasės mokiniai lankėsi UAB „Devold“.

Išvyka visiems patiko. Sužinojome, kad tai yra šeimos įmonė ir yra pavadinta jos vardu. Pamatėme visą gamybos procesą: kaip gaminami gaminiai, kaip juos siuva, matuoja ir kerpa medžiagą. Sužinojome, kiek iš vienos avies vilnos pagaminama megztinių ir kiek per metus pagamina „Devold“ rūbų. Pagrindiniai gaminiai yra drabužiai iš merino vilnos vaikams ir kūdikiams. Tai termo rūbai, marškinėliai, kelnės, bodžiukai, šliaužtinukai, smėlinukai, siaustinukai, palaidinės, džemperiai, kombinezonai.

Drabužiai  pasižymi ypatinga kokybe, yra ypač aukštos kokybės.

Įmonėje dirba įvairių profesijų atstovai: mechanikai, siuvėjai, sandėlininkai, mechanikos technikai, tiekėjai, pardavėjai, inžinieriai.

Pamatėme, kiek daug laiko užtrunka visa gamyba ir kaip yra naudojamos išmaniosios technologijos.

...

Birželio 1 d. 8a ir 8b, o birželio 6 d. 7a klasės mokiniai lankėsi UAB „Harju Elekter“ įmonėje. Moksleiviai sužinojo, kad ši įmonė 100% priklauso estų kapitalo „Harju Elekter“ grupei ir nuo 1991 metų pagal užsakymus gamina unikalias elektrotechnines sistemas laivams ir pramonei, užsiima įrenginių projektavimu vėjo jėgainėms, teslos pakrovimo stotelėms. Šiuo metu įmonėje dirba 284 darbuotojai. Pagrindiniai partneriai Norvegijoje, Suomijoje, Austrijoje, Danijoje. Įmonėje dirba tik kelių profesijų atstovai: inžinieriai-elektrikai ir elektrikai. Ekskursija buvo įdomi ir naudinga.

Karjeros specialistė mokykloje Rita Paurazienė

 
Ugdymo karjerai konkursas

Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių mokinių ugdymo karjerai konkurso „AUK – ankstyvas ugdymas karjerai“ dalyvių kūrybiniai darbai. Konkursą 2022 m. organizavo Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija. Karjeros specialistė – Rita Paurazienė.

https://youtu.be/760D57ZvSFk

Klasių valandėlės su karjeros konsultante

Klasių valandėlių metu 7a ir 7b klasėse lankėsi Panevėžio regioninio karjeros centro karjeros konsultantė Vilda Aleknienė. Konsultantė papasakojo mokiniams kodėl svarbu gerai save pažinti, žinoti savo pomėgius ir gabumus. Užsiėmimo metu pasiūlė mokiniams susikurti savo įmonę, sugalvoti ką ji gamins, kokias paslaugas teiks, sukurti įmonės logotipą, pagalvoti kokių profesijų darbuotojai dirbs. Mokiniai noriai įsitraukė į darbą. Dirbo grupėse. Susitikimo pabaigoje kiekviena grupė pristatė įmones, pasakojo kokių charakterio bruožų reikia sukurtos įmonės darbuotojams, kodėl įmonė pasirinko gaminti būtent tokią produkciją, su kokiomis įmonėmis galėtų bendradarbiauti, kad turėtų didesnį pelną.

Laikas prabėgo labai greitai, mokiniams buvo įdomu ir naudinga.

Karjeros specialistė mokykloje Rita Paurazienė.

Kur mokytis? Kokią gimnaziją pasirinkti?

8a ir 8b klasių mokiniai nuotoliniu būdu aplankė ir susipažino su J. Balčikonio, 5-ąją ir J. Miltinio gimnazijomis. Dar kovo 3 dieną laukia susitikimas su „Minties“ gimnazija. Karjeros specialistė paruošė mokiniams programėles su nuorodomis, kur galima mokytis baigus mūsų mokyklos 8 klasę.

Nors ir su visomis gimnazijomis aštuntokai susipažino, tačiau pasirinkti kur mokytis – labai sunku. Nuo kovo 1 dienos priimami dokumentai į pirmąsias gimnazijų klases. Reikia nuspręsti, kokią gimnaziją pasirinkti. 

Tad palinkėkime sėkmės pasirenkant teisingą tolimesnį mokymosi kelią.

Karjeros specialistė Rita Paurazienė

Klasių valandėlės „Vardo galia“, „Jeigu būčiau“

2022 m. vasario mėnesį 6a, 6b, 6c klasėse vyko klasių valandėlės „Vardo galia“, „Jeigu būčiau“. Užsiėmimo metu šeštokai sužinojo, kodėl svarbu save pažinti ir teigiamai vertinti. Susipažino su savęs pažinimo aspektų įvairove, pažvelgė į save ir įžvelgė neatrastų savo savybių. Mokiniai nusprendė, kurie savęs pažinimo aspektai yra svarbiausi renkantis karjeros kelią.

Karjeros specialistė Rita Paurazienė

 

Kur mokytis, baigus progimnaziją?

Karjeros specialistė mokykloje Rita Paurazienė 8a ir 8b klasių mokiniams vedė klasės valandėles „Siek, planuok, veik“, kurių metu papasakojo apie miesto gimnazijas, kokių dokumentų reikia stojant, kada, kur ir kaip juos užpildyti. Karjeros specialistė paruošė aštuntokams informacinį lankstinuką, kuriame jie ras visą reikalingą informaciją ir tai padės teisingai pasirinkti gimnaziją. 

Robotų fiesta: tikslas kosmosas

Visą 2021 metų lapkričio mėnesį 7–8 klasių mokiniai dalyvavo STEAM renginiuose „ROBOTŲ FIESTA: TIKSLAS KOSMOSAS.“ Septintokai ir aštuntokai nuotoliniu būdu bendravo su NASA specialistu Turkijoje, susitiko su Deividu Čelkiu (NASA praktikantu), dalyvavo raketos konstravime ir paleidime, žaidimų vakare: stalo žaidimas „MARSO užkariavimas“, vyko į Molėtų etnokosmologijos muziejų, kuriame saugomas pats pirmas pasaulyje naudotas teleskopas, matė meteoritus.

Karjeros specialistė Rita Paurazienė

Pamokos Panevėžio profesinio rengimo centre

Visą 2021 m. lapkričio mėnesį 7–8 klasių mokiniai lankėsi Panevėžio profesinio rengimo centre, kuriame vyko technologijų pamokos. Berniukai susipažino su žaidimo projektavimu ir programavimu su 2D programomis bei gamino su 3D medžio frezavimo staklėmis, susipažino su bendra automobilių sandara, traktoriaus-ekskavatoriaus sandara. Mergaitės sužinojo makiažo paslaptis, apie plaukų plovimą, masažą, apie plaukų priežiūrą, plaukų tipus.

Tokių pamokų uždavinys buvo:

suteikti mokiniams galimybę patirti sėkmę, atliekant įvairias užduotis ne savo mokyklos aplinkoje,

plėsti mokinių akiratį, ugdyti norą vystyti savo gebėjimus,

supažindinti mokinius su profesijų įvairove,

suteikti žinių apie profesinio mokymo organizavimą, mokymosi sąlygas, tvarką.

Karjeros specialistė Rita Paurazienė ir technologijų mokytoja Auksuolė Urbonienė.

Šok į tėvų klumpes 2021. Profesija iš arti

Panevėžio miesto „Šaltinio“ progimnazija kasmet dalyvauja respublikinėje visuotinėje iniciatyvoje „Šok į tėvų klumpes“, kurios tikslas – ne tik suteikti progą mokiniams artimiau susipažinti su tėvų, senelių ar kitų artimųjų darbovietėmis bei profesijomis, bet ir sudaryti dar vieną puikią progą tėvams bei artimiesiems įsitraukti į ugdymo procesą, turiningai leisti laiką kartu su savo vaikais. Šių metų karantinas šią veiklą pakoregavo, visos įmonės, įstaigos bei organizacijos, laikydamosi karantino reikalavimų, riboja apsilankymus ir susitikimus…

Tad šiemet šis renginys kitoks ir neįprastas, nes vyko nuotoliniu būdu. Birželio 11 d. progimnazijoje vyko netradicinės nuotolinės ugdymo karjerai pamokos „Profesija iš arti“ taikant patyriminio mokymosi strategijas „Klasėje be sienų“ 1–8 klasių mokiniams, kurios skirtos susipažinti su skirtingų profesijų atstovais.

1a, 1b, 3a, 4a ir 2b klasėse vyko edukaciniai užsiėmimai „Lietuvos architektūra ir architekto profesija“.

2a, 3b, 3c ir 4b klasėse – „Lietuvos transporto raida ir inžinieriaus profesija.

5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b klasės dalyvavo interaktyvaus atviruko kūrime.

4a ir 4b klasės lankėsi nuotolinėje „RoboLabas ir „Šaltinio“ progimnazijos iniciatyvoje „Kaip sugalvoti gerą idėją ir pristatyti ją „kietai“, o 8a ir 8b klasės – „Dirbtinis intelektas – didysis nuotykių ieškotojas“.

Mokiniai edukacinių užsiėmimų metu susipažino su įvairiomis profesijomis ir netgi išbandė jas praktiškai atlikdami užduotis.

Profesijos patarėja Rita Paurazienė

Nuotolinė finansinio raštingumo pamoka 3–4 klasių mokiniams „Vaikai ir pinigai“

3–4 klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje finansinio raštingumo pamokoje. Pamoką vedė vaikų finansinio raštingumo verslo pagrindais „Versli klasė“ projekto įkūrėja Viktorija Vegelytė. Mokiniai pamokos metu aptarė ar vaikai uždirba pinigus, kaip teisingai taupyti, kas geriau: užsidirbti ar laimėti, kiek laiko užtruktų, kol užsidirbtų milijoną.

Trečiokai ir ketvirtokai pamokos metu sužinojo iš kokios medžiagos pagaminti eurai, kokioje šalyje atsirado pirmieji pinigai, kas yra verslas. Projekto įkūrėja pateikė mokiniams testą apie pinigus. Atlikę testą, trečiokai ir ketvirtokai sužinojo ar moka elgtis su pinigais, ar moka taupyti, ar apgalvotai juos išleidžia. Viktorija mokinius mokė kaip galima sutaupyti ir kokius darbus dirbant galima užsidirbti pinigų.

Po pamokos mokiniai nutarė taupyti pinigus 3 stiklainiuose: vienas – tikslams, antras – norams, trečias – svajonėms, 20% kišenpinigių sumos atidėti taupymui.

Profesijos patarėja Rita Paurazienė

Finansinio raštingumo pamokos

2021 m. kovo 25 d. vaikų finansinio raštingumo verslo pagrindais „Versli klasė“ projekto įkūrėja Viktorija Vegelytė vedė paskaitą 7a, 7b, 8a, 8b klasių mokiniams „Pinigai“. Paskaitos metu mokiniai aptarė  klausimus: Kaip užsidirbti? Kas geriau – laimėti ar užsidirbti? Ką reikia daryti, kad tavo idėja išsipildytų? Kokie žmonės patys turtingiausi pasaulyje? Kiek metų reikėtų, kad sutaupytum milijoną? Iš ko pagaminti eurai? Kokia buvo pati pirma valiuta? Kokie pinigai buvo prieš 1000 metų? Kas yra investicija? Kas yra investiciniai popieriai, obligacijos, akcijos? Kur geriausia investuoti? Kas yra infliacija? Kas įtakoja, kad pinigai nuvertėja? Kur ir kaip geriausia taupyti? Lektorė mokinius pakvietė jau dabar pradėti taupyti. Pravartu taupymui turėti 3 indus: vieną – svajonėms, antrą – norams, trečią – tikslams. Mokiniai susipažindino ir su maklerio profesija.                                                                                    

Profesijos patarėja Rita Paurazienė

Vaikai ir pinigai

Kovo 18 d. vaikų finansinio raštingumo verslo pagrindais „Versli klasė“ projekto įkūrėja Viktorija Vegelytė vedė pamoką 6a, 6b, 6c klasių mokiniams „Vaikai ir pinigai“. Pamokos metu mokiniai su Viktorija aptarė šiuos klausimus: Ar vaikai uždirba pinigus? Kaip teisingai taupyti? Kas geriau: uždirbti ar laimėti? Kaip užsidirbti pinigų? Ar žinai, kur jūsų amžiaus vaikai daugiausia išleidžia pinigų? Uždirbau, turiu, kas dabar? Kaip galima taupyti?

Viktorija patarė mokiniams 20 % savo sukauptų santaupų atidėti taupymui. Mokiniai turėtų turėti 3 stiklainius, kuriuose kauptų savo pinigus. Vienas stiklainis – tikslams, antras – svajonėms, trečias – norams. 

Naudinga būtų pildyti savo pinigų knygą, ar turėti ir laimingų centų stiklainį.

Profesijos patarėja mokykloje Rita Paurazienė

 
Nuotolinė pamoka „Finansinis raštingumas verslo pagrindais. Ką žinai apie pinigus?“

2021 m. kovo 4 dieną 5-ų klasių mokiniams vyko nuotolinė pamoka „Finansinis raštingumas verslo pagrindais. Ką žinai apie pinigus?“, kurią vedė UAB „Versli klasė“ direktorė Viktorija Vegelytė.  Viktorija mokiniams papasakojo nuo ko prasideda verslas, ką daryti, kad taupyklėje atsirastų daugiau pinigų, kas yra pardavimai, nuo ko galima pradėti kurti savo verslą, ką reikėtų daryti jei verslas nepasiseka, kaip pasiūlyti prekę, kad ją nupirktų. Mokiniai pamokos metu spendė pinigų testą, kuris parodė ar jie turi verslininko gyslelę. Penktokai pamokos metu mokėsi pirkti ir parduoti prekes ir jiems puikiai sekėsi. Daugelis penktokų po pamokos nutarė vasaros metu tapti verslininkais ir užsidirbti pinigų (kepti keksiukus, pavedžioti kaimyno šunį, parduoti savo pagamintus dirbinius ...). Viktorija patikino penktokus, kad jiems būtinai pasiseks, jeigu bus reikalinga pagalba, visada pagelbės ir patars.

Verslas tai – žaidimas. Jeigu nori eiti greitai, gali eiti vienas, o jeigu nori eiti toli, turi eiti su komanda.

Profesijos patarėja Rita Paurazienė

Aštuntokų apsilankymas Panevėžio „Minties“ ir J. Balčikonio gimnazijose

2021 m. vasario 22 dieną 8a ir 8b klasių mokiniai nuotoliniu būdu lankėsi Panevėžio „Minties“ gimnazijoje. Gimnaziją pristatė direktorė Ramutė Stasevičienė ir pavaduotoja Vilma Rimvydienė. Į „Minties“ gimnaziją kviečiami mokytis įvairių gabumų mokiniai. Klasės sudaromos pagal mokinių gebėjimus, didelis dėmesys skiriamas kiekvienam mokiniui. Mokykloje nėra patyčių, geri mokytojų ir mokinių santykiai. Mokykloje daug poilsio erdvių, stipri sportinė bazė. Gimnazija bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo Universitetu. Mokykla garsėja savo RoboLabas centru, greitai atsidarys regioninis Steam centras.

Gimnazistai visi nešioja uniforminius švarkus, yra spintelės daiktams susidėti. Gimnazijoje veikia daug būrelių (skautai, ateitininkai sporto, muzikos) ir kt.

Šiais metais gimnazija žada priimti apie 160 mokinių. Šioje mokykloje pernai įstojo mokytis 20 „Šaltinio“ progimnazijos mokinių.

Vakare mūsų 8-ų klasių mokiniai ir jų tėveliai buvo pakviesti dalyvauti ir J. Balčikonio gimnazijos pristatyme nuotoliniu būdu.

Mūsų aštuntokai aplankė visas Panevėžio miesto gimnazijas. Liko pats sunkiausias etapas – teisingai pasirinkti kur mokytis toliau.

Kovo 1 d. prasideda dokumentų teikimas švietimo skyriui į visas miesto gimnazijas. Linkime sėkmės.

Aštuntokų apsilankymas Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje

Vasario 10 dieną 8a ir 8b klasių mokiniai nuotoliniu būdu lankėsi Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje. Pirmasis aštuntokus pasveikino gimnazijos direktorius Vytautas Raišys. Direktorius akcentavo, kad kiekviena gimnazija skiriasi viena nuo kitos, kiekviena turi savo išskirtinius bruožus. J. Miltinio gimnazijoje skiriama daug dėmesio kiekvienam mokiniui, jo mokymuisi, savijautai. Direktorius pažymėjo, kad šiais metais bus formuojamos 6 gimnazijos klasės, priims 168 aštuntokus iš visų Panevėžio miesto ir rajono progimnazijų.

Pavaduotoja Silvija Serikovienė pristatė kokių dalykų vidurkių reikia, norint mokytis gimnazijoje, papasakojo kokius galima bus dalykus pasirinkti (dailė ir muzika, teatras ir teatras, teatras ir dailė, teatras ir muzika, teatras ir šokis), kada bus organizuojami 8-ų klasių mokinių susitikimai birželio mėnesį, kokias įskaitas teks išsilaikyti prieš pradedant mokytis gimnazijoje. Pavaduotoja papasakojo apie popamokinę veiklą gimnazijoje, šventes, kūrybiškumo stovyklą, kuri organizuojama būsimiems pirmokams. Pavaduotoja S. Serikovienė pažymėjo, kad renkantis gimnaziją, aštuntokai turi surasti savo gimnaziją, nes renkamės mokytis joje 4 metus. Tai pats sunkiausias ir atsakingiausias pasirinkimas, todėl verta apsilankyti visose Panevėžio miesto gimnazijose. J. Miltinio gimnazijoje jauki aplinka, mokytojai išklauso kiekvieną vaiką.

Gimnazijos 12-okai pademonstravo filmuką apie mokyklą, ten dirbančius mokytojus, kabinetus, kuriuose mokysis gimnazistai.

Profesijos patarėja mokytoja Rita Paurazienė

Aštuntokų apsilankymas Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje

Vasario 8 dieną mūsų 8a ir 8b klasių mokiniai nuotoliniu būdu lankėsi Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje. Mokyklos mokinių parlamento prezidentas Jokūbas papasakojo apie gimnazijos tradicijas, dvyliktokų rengiamas šventes, popamokinę veiklą ir projektus. 11 klasės mokinė Elžbieta Patapaitė papasakojo, kodėl ji pasirinko šią gimnaziją. Mokinė pagal mainų programą mokosi JAV privačioje mokykloje. Elžbieta džiaugiasi galinti pamatyti kitokią mokyklą, galimybe ne tik mokytis bet ir pakeliauti. Mokinė akcentavo, kad gimnazijoje visiems suteikiama galimybė laimėti konkursą mokytis užsienyje, nes yra būrelis, kuriame mokytojai ruošia mokinius užsienio mokykloms. Gimnazijoje daug būrelių (debatai, skautai, muzikos studija), kurie garsėja populiarumu mokinių tarpe. Pavaduotojas Antanas Kumža padrąsino mūsų aštuntokus, paragino mokytis gimnazijoje, nebijoti sunkumų, nes gimnazijos bendruomenė pasiruošusi padėti įveikti visus sunkumus. Socialinė pedagogė Jelena Užalinskienė ir gimnazijos psichologė Elvira Vaisiauskienė pažadėjo teikti visokeriopą pagalbą, jeigu tik prireiks, nors gimnazijos mokiniai labai draugiški, bendraujantys, o mokytojai puikūs, supratingi, visada pasiruošę mokiniams padėti.

Vasario 10 d. aštuntokai nuotoliniu būdu apsilankys Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje.

Profesijos patarėja mokytoja Rita Paurazienė

Didžiausia nuotolinė pamoka „Mokonomika“

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos 1–8 klasių mokiniai 2021-01-21 dalyvavo pirmojoje nuotolinėje „Swedbank” organizuotoje „Mokonomika“ pamokoje. Integruoto užsiėmimo metu mokiniai įgijo žinių apie kūrybą, tvarumą, finansus, ekonomiką, pilietiškumą, lietuvių mitologiją, savanorystę ir kitus svarbius bei įdomius dalykus.

Pirmosios ir pačios didžiausios Lietuvoje nuotolinės pamokos dalimi tapo visiems puikiai pažįstami žmonės: atlikėjas Gabrielius Liaudanskas-Svaras, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis, menininkė Jolita Vaitkutė, iliuzionistas Rokas Bernatonis, „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė, socialinių tinklų turinio kūrėjas Rokas Talžūnas, tvarių inovacijų centro „Rockit“ vadovė Šarūnė Smalakytė, rašytoja Kotryna Zylė, iliustratorė Inga Gilė, avangardinio repo kūrėjas ir slemo poezijos pradininkas Žygimantas Kudirka-Mesijus, „Skaitmeninės etikos centro“ atstovai ir kiti savo sričių ekspertai.

Kviestinis svečias Gabrielius Liaudanskas-Svaras kalbėjo apie pilietiškumą, pristatė savo asmeninę istoriją, paskatino ją kurti, dalyvauti savo istorijos kūrime. Taip pat jis paminėjo, kad kiekvienas iš mūsų turi turėti pareigą, kurią kiekvienas doras pilietis privalo atlikti, pristatė kapitono Lietuvos idėją, dalijosi savo, kaip savanorio, patirtimi, atsakė į mokinių užduotus klausimus.

Jūratė Cvilikienė pristatė literatūros sąrašą, kurį reikia perskaityti. Vienas mėgiamiausių Jūratės kūrinių - B. Sruogos „Dievų miškas“ bei jos, kaip profesionalės įkvėpta knyga vaikų finansiniam ir ekonominiam raštingumui gerinti „Gilučių šeimos reikalai“. Be to ji akcentavo „Visko norėtojų“ terminą, kuris reiškia, kad žmonės nori daugiau nei jiems to reikia. Jūratė pabrėžė, jog reikia išmokti riboti savo norus, pagavoti apie tvarumą ir daiktų atgimimą. Taip pat ji įvardijo reklamos triukus: netikėti kainos triuku „TIK ŠIANDIEN“, kainos apvalinimu ir įsitikinti, jog nevisada, kas gražiai atrodo mums reikalinga bei įteikė „Swedbank“ dovaną 200 nemokamų pamokų visos Lietuvos vaikams!

Greta Ilekytė pristatė ateities profesijas ir mitus, su kuriais mes susiduriame. Greta apžvelgė pramonės revoliuciją, kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Greta pristatė mokiniams ateities profesijas. Ji pažymėjo, kokios jos bus, atsakyti pakankamai sudėtinga, tačiau automatizacija ir robotai pakeis profesijų pasirinkimą. Aišku, jie nepakeis žmonių, tačiau žmonės turės keistis, kad galėtų juos valdyti ir aptarnauti t.y. žmogus turės prie jų prisitaikyti. Populiariausios profesijos, ko gero bus programuotojai, inžinieriai, 3D spausdintuvų prižiūrėtojai, yuotube‘riai, dirbtinio intelekto darbuotojai. Nebeliks tokių profesijų kaip duomenų surašinėtojai, buhalteriai, bibliotekininkai, pardavėjai. Tačiau išliks gydytojo, odontologo profesijos. Jos tobulės, nes operacijos ir kitos funkcijos bus atliekamos nuotoliniu būdu. G. Ilekytė išskyrė, jog kompetencijos kurių reikės ateityje tai kūrybiškumas ir kritinis mąstymas. Teks išsiugdyti norą mokytis visą gyvenimą.

Mantas Kuizinas pristatė kaip galima tapti LR piliečiu, kas yra pilietiškumas, kokios yra mūsų teisės ir pareigos, kaip reikia rūpintis šalimi. Aktorius Marius Repšys pristatė savo požiūrį į pilietiškumą, siekius ir kas puošia Lietuvą. Simonas Gurevičius pasakojo apie savanorystę, gero darbo svarbą, ir kad būti savanoriu yra labai lengva, tiesiog tai padaryti tereikia mūsų noro! Simonas pristatė daug būdų, kurie skatina daryti gerus darbus, rinktis sritis, kuriose mes jaučiame malonumą ir norą tęsti tai, kas kelia džiaugsmą, mokymosi džiaugsmą. Savanorystė teikia laimę – savanoriauti verta!

Orijus Gasanovas organizavo geografijos ir pasaulio pažinimo pamoką, kurios metu pasidalino akimirkomis bei įspūdžiais iš Kolumbijos, Gruzijos, Seišelių, Kinijos, Brazilijos, Japonijos, Amerikos, Kubos bei kaukazo šalių. Jolita Vaitkutė kalbėjo apie maisto teikiamą džiaugsmą ne tik mūsų skrandžiui, bet ir akims, pristatė savo požiūrį į meną, atskleidė kūrybiškumo idėjas. Andrius Talžūnas būsimiems youtube’riams atskleidė paslaptis kaip tapti kūrėju, siekti savo svajonės, išdrąsėti, mėgautis tuo, ką darai ir būti kūrybišku.

Mokiniai pamokų metu išklausė įvairių profesijų atstovų pasakojimus ir susipažino su finansų analitiko, ekonomisto, žurnalisto muzikanto, kelionių organizatoriaus, virtuvės šefo, menininko, YouTube‘ rio socialinių tinklų turinio kūrėjo, iliuzionisto profesijomis.

„Mokonomika“ prisideda prie UNICEF ir UNESCO rengiamos „Didžiausios pamokos pasaulyje“, kurios tikslas – kurti inovatyvias švietimo priemones, įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus.

Organizatoriai

Mano profesija – kurti grožį

8a ir 8b klasės mokiniai, paskatinti dailės mokytojo Viliaus Jėčiaus ir profesijos patarėjos Ritos Paurazienės, 2021 m. sausio mėn. konkursui „Mano profesija – kurti grožį“ pateikė  22 piešinius. Mokiniai  buvo kviečiami peržengti stereotipus ir pasitelkus fantaziją pristatyti kirpėjo, manikiūrininko, pedikiūrininko, vizažisto ir kosmetiko profesijas. Šis konkursas – puiki proga  mokiniams ugdyti kūrybiškumą, sužinoti ir atrasti profesijų subtilybes, o galbūt ir savo būsimos karjeros galimybes.  Visa informacija apie konkursą  buvo skelbiama socialinio tinklo Facebook paskyroje „Mano profesija – kurti grožį“. Dalyvių kūrybiniai darbai pagrindiniams prizams laimėti socialinių tinklų paskyroje buvo skelbiami sausio 14 d. Renginio dalyvių darbus vertino  vertinimo komisija, kurią sudarė 5 nariai.  Komisija išrinko 3 geriausius darbus.  Socialinio tinklo Facebook paskyroje „Mano profesija – kurti grožį“ buvo viešai balsuojama  iki sausio 13 d.  Sausio 19 d. vyks konkurso nugalėtojų apdovanojimų renginys.

Mūsų mokyklos mokinės Gabrielės Marinos darbas pelnė komisijos simpatijas.  

Indų rašytojas Rabindranatas Tagorė yra sakęs, kad neįmanoma užauginti tobulo žmogaus, neugdant grožio jausmo.

Šiandien aštuntokas – o kas rytoj?

2021 m. sausio 8 dieną 8b klasėje, o sausio 11 dieną 8a klasėje vyko ugdymo karjerai pamokos „Šiandien aštuntokas – o kas rytoj?“ Mokiniams netrukus reikės priimti svarbius sprendimus, kur toliau mokytis, ką veikti baigus 8-ąją klasę. Užsiėmimo metu profesijos patarėja Rita Paurazienė supažindino mokinius su Panevėžio miesto gimnazijomis, papasakojo apie kiekvienos išskirtinius bruožus, paaiškino kuriuose internetiniuose puslapiuose galima rasti platesnę informaciją apie mokymosi įstaigas, mokymąsi jose, popamokinę veiklą, kur galima rasti informaciją, kokių dokumentų reikia stojant į gimnazijų pirmąsias klases, kurioje internetinėje svetainėje rasti prašymo formą, kaip teisingai ją užpildyti. Mokiniai diskutavo, kaip teisingai pasirinkti gimnaziją, kaip nesuklysti, ar nebus sunku mokytis vienoje ar kitoje gimnazijoje. Atsakymas tikriausiai vienas – reikia gerai pažinti save ir žinoti ko ateityje nori siekti, kurioje aukštojoje mokykloje studijuosi ir kokią profesiją pasirinksi. 

Dėl epidemijos 8-ų klasių mokiniai negali apsilankyti kiekvienoje gimnazijoje, susitikti su ten besimokančiais mokiniais ir dirbančiais mokytojais, tad tenka informacijos ieškoti internete ar bendrauti su mokyklos atstovais „online“.

Ugdymo karjerai valandėlė 6a klasei

2020 m. gruodžio 21 dieną 6a klasės mokiniai dalyvavo klasės valandėlėje „I karjeros planavimo žingsnis“. Mokiniai žiūrėjo filmą, aptarė ir įvardino I karjeros planavimo žingsnį. Diskusijoje mokiniai atrado atsakymus į klausimus „Kodėl reikia pažinti save? Kaip pažinimas padės pasirinkti profesiją“. Po diskusijos šeštokai dalyvavo edukacinėse dirbtuvėse. Mokiniai turėjo galimybę pasirinkti, ką norėtų pasigaminti šventėms.

Mokytoja Rita Paurazienė

Karjeros pamokėlės antrokams

Spalio 23 dieną profesijos patarėja Rita Paurazienė lankėsi 2c klasėje. Ji su vaikais diskutavo apie profesijas, mokiniai pasakojo, kuo norėtų būti užaugę, vėliau savo norus pavaizdavo piešiniuose. Pasirodo, klasėje mokosi daug būsimųjų policininkų ir veterinarijos gydytojų.

Karjeros pamokos 6-ų klasių mokiniams

Sėkmingai karjerai labai svarbu yra savęs pažinimas. 2020 m. spalio mėnesį mūsų mokyklos profesijos patarėja Rita Paurazienė lankėsi klasės valandėlėse pas 6-ų klasių mokinius ir vedė karjeros pamokas. Mokiniai atliko testą „Kam esi gabus?“ Buvo įdomu sužinoti, kokie gabumai slypi kiekviename iš mūsų, kas turime vaidybinių, mokslinių, mechaninių, literatūrinių, sportinių, meninių, organizacinių, muzikinių gabumų. Paaiškėjo, jog kai kurie turime net po kelis gabumus, tačiau svarbu atskirti, kas mums yra tiesiog malonus užsiėmimas, o kas galėtų būti ir ateities darbu.

6a klasės mokiniai spalio 8 dieną lankėsi Upytės amatų centre ir galėjo pasitikrinti savo meninius gebėjimus, lipdant įvairias figūrėles iš molio. Šeštokai turėjo galimybę susipažinti su puodžiaus, keramiko  profesijomis, sužinoti kas yra profesija, o kas yra amatas.

Miesto 7–8 klasių mokinių karjeros viktorina-konkursas „Karjeros keliu“

2020 m. vasario 26 d. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje vyko miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių viktorina-konkursas „Karjeros keliu“. Viktoriną-konkursą organizavo Alfonso Lipniūno progimnazijos Ugdymo karjerai darbo grupė ir profesijos patarėja. Karjera – tai kiekvieno žmogaus viso gyvenimo kelias. Mokiniai taip pat jau eina šiuo keliu. Jie turi stengtis kuo geriau pažinti save, žinoti, ko nori, paskui kaip įgyvendinti tą norą ir nuo ko pradėti. Tik tada jų gyvenimas bus sėkmingesnis. Startą konkursui davusi Alfonso Lipiūno progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė kalbėjo, kaip svarbu mokiniams turėti ateities svajonę, turėti planą, kaip jos siekti, ir visiems palinkėjo darnaus komandinio darbo.

Viktorinoje konkurse varžėsi 10 komandų: „Šaltinio“ progimnazijos komanda „Menininkai“, Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos komanda „Piramidė“, „Aušros“ progimnazijos komanda „Aušriečiai“, Raimundo Sargūno gimnazijos komanda „Greičiau. Aukščiau. Tvirčiau“, Rožyno progimnazijos komanda „Mega-fluenc-maind-formeriai“, Beržų progimnazijos komanda „Masonai“, „Žemynos“ progimnazijos komanda „Tranzuojam!“, „Vyturio“ progimnazijos komanda „Silkių magnatai“, „Saulėtekio“ progimnazijos komanda „Kelionių ekspertai „Aladino kilimas“ ir Alfonso Lipniūno progimnazijos komanda „Kontrolieriai“. Komandų laukė penkios užduotys. Pirmiausia komandos turėjo parodyti namų darbą – prisistatymą, susijusį su ugdymo karjerai kompetencijomis. Nustebino komandų išradingumas ir kūrybiškumas. Paskui dalyvių laukė du viktorinos turai: reikėjo atsakyti į klausimus apie įvairias profesijas, naudojamus įrankius, profesinio mokymo įstaigas ir t.t. „Pašėlusi užduotis“ ne veltui taip vadinosi: iš pateiktų paveikslėlių komandos turėjo iššifruoti patarles apie darbą. Nebuvo lengva, nes užduotis buvo netikėta. Praktinėje užduotyje, kuri buvo sudaryta iš trijų dalių, mokiniai turėjo galimybę prisiliesti prie trijų profesijų: būsimo virėjo (iš atskirų sukarpytų sakinių teisingai sudėti cepelinų receptą), būsimo aplinkosaugininko (spalvotus paveikslėlius su šiukšlėmis „sudėti“ į tinkamus „konteinerius“ ant lapo) ir būsimo slaugytojo (komandos kapitonas turėjo taisyklingai subintuoti vienam komandos nariui „sužeistą“ delną).

Komandų atliktas užduotis vertino komisija, vadovaujama miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Audronės Bagdanskienės. Visos komandos apdovanotos padėkos raštais ir nedidelėmis dovanėlėmis. Komandas ruošusiems mokytojams taip pat įteikti padėkos raštai.  

Aštuntokai dalyvavo atvirų durų dienoje „Minties“ gimnazijoje

2020 m. vasario 5 d. grupė 8a ir 8b klasių mūsų progimnazijos aštuntokų dalyvavo Atvirų durų dienoje „Minties“ gimnazijoje. Aštuntokus pasitikę gimnazijos mokinių savivaldos atstovai padalino visus į spalvotas grupes. Mūsų mokiniai galėjo išbandyti įvairias veiklas, pamatyti gimnazijos erdves, susipažinti su mokytojais ir susirasti naujų draugų. Buvo smagu kurti kompiuterinę muziką, sportuoti ir skaičiuoti, užkoduoti raudono siūlo apyrankę, gaudyti „Mintį“ teatro užsiėmimuose ir gilintis į robotikos paslaptis. Ačiū „Minties“ gimnazijai už įdomias veiklas ir pažintį su mokykla. Smagu buvo susitikti ir buvusius mūsų progimnazijos mokinius, kurie dabar mokosi šioje gimnazijoje. Pažintis su gimnazija buvo tikrai įdomi ir naudinga.

Aštuntokai lankėsi atvirų durų dienoje Juozo Miltinio gimnazijoje

2020 m. sausio 15 d. dieną grupė mūsų progimnazijos aštuntokų (28 mokiniai) dalyvavo atvirų durų dienoje Juozo Miltinio gimnazijoje. Gimnazijos direktorius V. Raišys, direktoriaus pavaduotoja Silvija, karjeros mokytoja Giedrė išsamiai pristatė gimnaziją, jos teikiamas mokymosi galimybes, klasių, grupių formavimą ir t.t. Malonu buvo sutikti mūsų buvusius mokinus, kurie vedė smagią viktoriną apie J. Miltinio gimnaziją. Vėliau aštuntokai galėjo apžiūrėti gimnazijos patalpas.

Miesto mokyklų konkursas ,,Pirmyn, aštuntokai“

2020 m. vasario 11 dieną mūsų mokyklos aštuntokų komanda dalyvavo J. Miltinio gimnazijoje vykusiame miesto mokyklų konkurse „Pirmyn, aštuntokai“. Mokiniams teko susirungti žinių viktorinoje, atlikti dailės, teatro kūrybines užduotis. Mūsų aštuntokai tapo kūrybiškiausia komanda. Žinių viktorinoje – III vieta.
 

Aštuntokai dalyvavo J. Balčikonio gimnazijos renginiuose

2020 m. sausio 31 d. J. Balčikonio gimnazijos direktorius pakvietė mūsų mokyklos aštuntokus į atvirų durų dieną gimnazijoje. Direktorius papasakojo apie mokyklą, pravedė ekskursiją, pakvietė mokinius ir į savo kabinetą. Mokyklos parlamento atstovai supažindino su teikiamomis mokymosi galimybėmis, klasių ir grupių formavimą ir t.t. Vėliau aštuntokai galėjo apžiūrėti gimnazijos erdves.             Sausio 14 d. popietę į gimnaziją buvo pakviesti dar kartą mūsų mokyklos būrys aštuntokų, norinčių susipažinti su J.Balčikonio gimnazija bei sprendžiančių, kurioje mokykloje kitąmet norėtų mokytis. Pirmasis renginys, organizuotas gimnazijos mokinių parlamento, buvo protmūšis, kurio metu savo jėgas išbandė net 12 komandų. Jų nariai buvo iš Panevėžio „Vilties“, „Šaltinio“, „Vyturio“, Alfonso Lipniūno, „Ąžuolo“, „Žemynos“ bei Beržų progimnazijų, Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos. Pirmąją vietą iškovojo „Šaltinio“ komanda „Mangai“, antrąją – „Silkius ir Silkutės“, o treti liko „Cukrus“! Vasario 4d. mūsų mokiniai dar kartą buvo pakviesti į gimnaziją ir dalyvavo orientacinėse varžybose, o vasario 12 d. –  gimnazijos organizuotoje tyrėjų popietėje. Pažintis su gimnazija buvo tikrai įdomi ir naudinga.

 

Nacionalinė karjeros diena 2019

Vienas iš svarbiausių tikslų šiandienos mokykloje yra padėti jaunajai kartai įgyti žinių ir įgūdžių, leisiančių ateityje sėkmingai integruotis į darbinę veiklą. Todėl „Šaltinio“ progimnazijoje kasmet viena diena skiriama susipažinimui su įvairiomis profesijomis, išvykoms bei susitikimams su įvairių profesijų atstovais. 2019 metais mokykloje „Nacionalinė karjeros diena“ buvo organizuota lapkričio 21 dieną.

Mokiniai rinkosi į netradicines pamokas-susitikimus. Pirmokai lankėsi „Robolabas“ ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 501 motorizuotoje pėstininkų kuopoje. Viena antrokų klasė susitiko su Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiste, kuri pasakojo apie ugniagesių gelbėtojų darbą, mokė, kaip reikia elgtis kilus gaisrui. Kiti antrokai susitiko su „Endemik“ specialiste, kuri papasakojo jiems apie donorystę. Trečiokai, ketvirtokai bei 5a klasė dalyvavo edukacijoje „Mažieji programuotojai“. Mokiniai mokėsi programuoti. 5b klasė susitiko su grupinio pasirengimo trenere ir sužinojo apie trenerio profesiją. 5c klasė susipažino su burnos higienisto darbu. 6a klasėje lankėsi atstovė iš Jaunimo darbo centro, kuri mokė, kaip susikurti savo įmonę. 6b klasė dalyvavo susitikime su Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojais, susipažino su greitosios pagalbos gydytojo profesija. Pas septintokus svečiavosi psichologai, kurie pasakojo apie savo profesiją, apie tai, kaip svarbu save pažinti renkantis profesiją. 8a klasę aplankė SWED banko atstovas, kuris pasakojo apie finansinio raštingumo svarbą šiuolaikiniam jaunimui. 8b klasė susitiko su Panevėžio verslo konsultacinio centro direktore, kuri pasakojo mokiniams, kaip sukurti savo verslą. 4c klasė apsilankė radijo stotyje „Pulsas“. Mokiniai turėjo galimybę pabūti radijo stoties darbuotojais. 

Dėkojame visiems bendradarbiavusiems ir suteikusiems mokiniams žinių bei nepamirštamų įspūdžių.

Šok į tėvų klumpes 2019

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras jau nebe pirmus metus iš eilės inicijuoja visuotinę atvirų durų dieną tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. Prie šios iniciatyvos kasmet prisijungia ir „Šaltinio“ progimnazija. 2019 m. birželio 10 d. 5–8 klasių mokiniai lankėsi įvairiose miesto įstaigose ir įmonėse, susipažino su profesijomis ir karjeros galimybėmis, o birželio 11 d. aktų salėje jas pristatė, atsakė į komisijos narių ir draugų klausimus. Mokiniai lankėsi Panevėžio m. apylinkės teisme (5a klasė), kaimo sodyboje „Žalvario parkas“ (5b klasė), UAB „SIWood“ (6a klasė), Panevėžio m. darbo rinkos mokymo centre (6b klasė), Profesinio rengimo centre (7a klasė), UAB „Adax“ (7b klasė), UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ (8a klasė), įstaigoje „Sodra“ (8b klasė).

Atnaujinta: 2024-05-14