Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Vizualinio pastiprinimo svarba

NUORODOS

1. Įtraukusis ugdymas.

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/

https://www.svietimonaujienos.lt/rengiantis-itraukciai-mokyklose-nuo-2024-uju-pilotiniai-itraukiuju-klasiu-projektai/

 

2. Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos.

http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/11/REKOMENDACIJOS-galutinis.pdf

 

3. Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas.

https://srvks.lt/wp-content/uploads/2019/11/REKOMENDACIJ%C5%B2-LEIDINYS.-Pasiruo%

C5%A1imas-darbui-su-vaikais-turin%C4%8Diais-autizmo-spektro-sutrikim%C5%B3.pdf

 

https://drive.google.com/file/d/1m8a7DOBX5gaEpg-efLTpw7WBqnqGoo_n/view?usp=sharing

 

4. Knygų sąrašas autizmo tematika.

http://www.plungesuc.lt/out_data/SVIETIMO_PAGALBOS_IR_KONSULTAVIMO_

SKYRIUS/2018_2019/knygu-sarasas.pdf?fbclid=IwAR3xVJHPSuni118TV6d6X

2SwGxym0eGG8qFVUq75zSdvfHpepPpyUZyqKk8

 

5. Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją.

https://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Vaikams-12.pdf

 

6. Patarimai tėvams

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/ka-daryti-tevams-kad-vaikas-atliktu-uzduotis-ir-atkakliai-siektu-tikslu-pataria-psichologas-1026-872600

https://www.bepatyciu.lt/tevams/

https://pvc.lt/socialines-kampanijos-2/tevu-zodziai-isiraso-sirdy/

Atnaujinta: 2022-12-14