Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Vizualinio pastiprinimo svarba

 

RENGINIAI

Mokytojų apsilankymas sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriuje

2024 m. balandžio 30 d. mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų komanda lankėsi Vilniuje įsikūrusiame sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriuje. Skyriaus specialioji pedagogė Vaida pristatė užduočių autistiškiems vaikams pritaikymo galimybes. Ergoterapeutė Vaida supažindino su sensorinėmis pertraukomis, bei jų nauda. Taip pat apžvelgė sensorines priemones, padedančias vaikams nusiraminti, susikoncentruoti ir vėl sėkmingai įsitraukti į ugdymo procesą. Mokytojai ir pagalbos specialistai susipažino su sensoriniais kambariais, išbandė įvairius pratimus. SRVKS specialistės atsakė į rūpimus klausimus. Susitikimas buvo naudingas ir įdomus.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė Džiuginta Kropienė

 

NUORODOS

1. Įtraukusis ugdymas.

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/

https://www.svietimonaujienos.lt/rengiantis-itraukciai-mokyklose-nuo-2024-uju-pilotiniai-itraukiuju-klasiu-projektai/

 

2. Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos.

http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/11/REKOMENDACIJOS-galutinis.pdf

 

3. Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas.

https://srvks.lt/wp-content/uploads/2019/11/REKOMENDACIJ%C5%B2-LEIDINYS.-Pasiruo%

C5%A1imas-darbui-su-vaikais-turin%C4%8Diais-autizmo-spektro-sutrikim%C5%B3.pdf

 

https://drive.google.com/file/d/1m8a7DOBX5gaEpg-efLTpw7WBqnqGoo_n/view?usp=sharing

 

4. Knygų sąrašas autizmo tematika.

http://www.plungesuc.lt/out_data/SVIETIMO_PAGALBOS_IR_KONSULTAVIMO_

SKYRIUS/2018_2019/knygu-sarasas.pdf?fbclid=IwAR3xVJHPSuni118TV6d6X

2SwGxym0eGG8qFVUq75zSdvfHpepPpyUZyqKk8

 

5. Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją.

https://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Vaikams-12.pdf

 

6. Patarimai tėvams

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/ka-daryti-tevams-kad-vaikas-atliktu-uzduotis-ir-atkakliai-siektu-tikslu-pataria-psichologas-1026-872600

https://www.bepatyciu.lt/tevams/

https://pvc.lt/socialines-kampanijos-2/tevu-zodziai-isiraso-sirdy/

Atnaujinta: 2024-05-02