Aktualijos

Rotary klubo iniciatyva 7-ų klasių mokiniams

 

Dėmesio!  Puiki Panevėžio Rotary klubo iniciatyva!

Iniciatyvoje kviečiami dalyvauti  7-ų klasių mokiniai

 

        Panevėžio Rotary klubas skelbia puikią  iniciatyvą - Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-ų klasių mokinių pažangumo skatinimo projektą.

        Projekto  tikslas – skatinti 7-ų klasių mokinius siekti asmeninės pažangos ir geresnių mokymosi rezultatų, didinti mokymosi motyvaciją, bendruomeniškumo ir atsakomybės jausmą.

        Trims didžiausią pažangą (žr. nuostatus) padariusioms miesto septintokų klasėms įsteigti motyvuojantys prizai:

        I vieta – 800 Eur         II vieta – 500 Eur        III vieta – 200 Eur

 

Ką reikia padaryti mūsų mokyklos septintokams?

 

  1. Išanalizuoti projekto nuostatus.
  2. Nuspręsti klasei dalyvauti projekte.
  3. Susitarti dėl veikimo būdų, kaip bus siekiama asmeninės pažangos ir geresnių klasės mokymosi rezultatų.
  4. Iki kovo 10 d. 17.00 val. e. paštu info@ppsc.lt   nusiųsti laisvos formos 7-os klasės sprendimą apie dalyvavimą projekte (sprendime turi būti nurodytas mokyklos pavadinimas, klasė, klasės vadovo kontaktai (tel. ar el. paštas).
  5. Sprendimas, turi būti suderintas su mokyklos direktoriumi, pasirašytas  klasės seniūno ir klasės vadovo.

 

Tad kviečiame 7-ų klasių mokinius aktyviai

dalyvauti projekte!

 

Mokinių tėvelius ir mokytojus prašome palaikyti, padėti, motyvuoti (jei kartais pritrūktų įkvėpimo...) septintokus siekiant kiekvieno mokinio ir klasės mokymosi pažangos.

                                                      Ir, žinoma, laimėti. Labai norėtųsi...

                                                             Startuojam, septintokai!

 

Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 7-ų klasių mokinių pažangumo skatinimo projekto tvarkos aprašas 

Dėl 7 kl. mokinių pažangumo skatinimo
Ankstesni įrašai


2b klasės mokiniai palaiko klasės draugą Davidą, jo ir kitų ukrainiečių šeimas bei išreiškia paramą Ukrainai, jau metus siaubiamai karo, kūrybiniais darbais „Saulėgrąža“.

Vasario 9–10 dienomis bibliotekoje vyko netradicinės pamokos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams.

Panevėžys nuo 2019-ųjų įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“. Šiame projekte dalyvauja per 250 šalies ugdymo įstaigų.

Gruodžio 20, 21, 22 dienomis 18.00 val. kviečiame į 1–8 klasių mokinių kalėdinį spektaklį-muzikinę pasaką „Miegančioji gražuolė“.

Būsimųjų pirmokų tėvelių susirinkimas vyks griodžio 7 d. 17.30 val.