Svarbios datos

1993 metų rugsėjo 1 diena. Įkurta Panevėžio 20-oji vidurinė mokykla. Mokykloje buvo 19 pradinių klasių, kuriose mokėsi 480 mokinių, dirbo 23 mokytojai.

1994 metų rugsėjo 1 diena. Pradėjo mokytis aukštesniųjų klasių mokiniai. Mokykloje buvo 1153 mokiniai, 80 mokytojų.

1995 metų gruodžio 11 diena. Atidaryta erdvi mokyklos valgykla.

1996 metai. Mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. Ji nedidelė – 9 mokiniai.

1998 metai. Mokykla pažymėjo savo 5-metį.

1998 metų lapkričio 27 diena. Mokykla pavadinta „Šaltinio“ vardu.

1999 metų rugpjūtis. Įrengta nauja bibliotekos skaitykla.

2003 metų lapkritis. Mokykloje lankėsi švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius ir finansų ministrė Dalia Grybauskaitė. Buvo aptartas mokyklos stadiono statybos finansavimas.

2004 metų vasaris. Mokykla pažymėjo savo 10-metį.

2004 metų rugsėjo 1 diena. Atidarytas mokyklos stadionas.

2004 metų spalis. 10 klasės mokinė Reda Nakrošiūtė išrinkta į Lietuvos moksleivių parlamentą.

2005 metai. Mokyklą baigė didžiausia (100 mokinių) dešimtoji abiturientų laida.

2005 metų rugsėjis. Sudaryta pirmoji pailgintos darbo dienos grupė pirmųjų klasių mokiniams.

2008 metų rugsėjo 1 diena. Mokykla, rengdamasi tapti pagrindine, naujuosius mokslo metus pradėjo be 11-ųjų klasių.

2009 metų gegužė. Mokykla pažymėjo savo 15 metų jubiliejų.

2009 metai. Mokyklą baigė paskutinė keturioliktoji abiturientų laida.

2009 metų rugsėjo 1 diena. Mokykla tapo pagrindine.

2009 metų lapkričio 27 diena. Įkurtas mokyklos istorijos muziejus.

2011 metai. Informacija apie ugdymo(si) rezultatus pradėta teikti elektroniniame dienyne.

2011 metų rugsėjo 1 diena. Atsisakyta popierinių dienynų ir 5–10 klasių pažymių knygelių.

2013 metai. Pagrindinę mokyklą baigė 4-oji dešimtokų laida.

2013 metų rugsėjo 1 diena. Mokykla tapo progimnazija.

2014 metų kovo 5 diena. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp penkių „Šaltinio“ vardą turinčių Lietuvos mokyklų.

2014 metų gegužė. Mokykla pažymėjo savo 20 metų jubiliejų.

1993–2015 metai. Mokyklai vadovavo direktorė Adelė Bakienė.

2015 metų gruodžio 23 diena. Progimnazijos direktore tapo Zina Stripeikienė.

2016 metų gegužė. Įsteigtos „Pergalės“ statulėlės labai gerai besimokantiems 4–8 klasių mokiniams.

2016 metų birželio 2 diena. Įregistruota Šaltiniečių bendruomenė.

2016 metų rugsėjo 1 diena. Mokiniai pradėjo nešioti mokyklines uniformas.

2017 metų pavasaris. Mokyklos aplinką papuošė progimnazijos darbuotojų įrengtas alpinariumas.

2018 metų kovo 29 diena. Atidaryta etnokultūros klasė.

2018 metų gegužės 9 diena. Prie mokyklos atidaryti „Knygų namelis“ ir „Pajautos takas“.

2018 metų rugsėjo 3 diena. Prie mokyklos atidarytas „Varpelių slėnis“.

2019 metų rugsėjo 10 diena. Atsisakyta skambučio iš pamokos.

2020 metų sausis. Mokykla tapo STEAM tinklo nare.

2020 metais progimnazijoje duris atvėrė nauja mokymosi erdvė MEK – mokslinių eksperimentų klasė.

2020–2023 metais progimnazija dalyvavo šešiuose programos „Erasmus+“ projektuose ir kartu su partneriais iš Bulgarijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Šiaurės Makedonijos, Švedijos, Turkijos glaudžiai bendradarbiavo įgyvendindami suplanuotas veiklas.

2021–2023 metais progimnazija buvo Panevėžio rajono Švietimo centro partnerė dviejuose programos „Erasmus+“ projektuose.

2022–2023 metais progimnazija sėkmingai įgyvendino Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

2022 metais modernizuota progimnazijos biblioteka.

2022 metų lapkričio 16 diena. Tarptautinę tolerancijos dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Mokykloje įkurtas Tolerancijos ugdymo centras.

2023 metų kovo 21 diena. Atnaujintos penkių Šaltinio/ių vardo Lietuvos mokyklų sutartys.

2023 metais išleista 10-oji aštuntokų laida.

2023 metų spalio 5 diena. Ligitai Urbonienei, progimnazijos geografijos, gamtos ir žmogaus dalykų mokytojai, įteikta Meilės Lukšienės premija.

Atnaujinta: 2023-10-07