Dirbę mokytojai

Vardas, pavardė

Darbo mokykloje metai

Dėstytas dalykas

Buvusios pareigos

Adelė Bakienė

1993–2016

Chemija

Direktorė (1993–2015)

Vilma Mauragytė-Rimvydienė

1993–2006

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Renata Lukošiūnienė

1993–1997

Bibliotekos vedėja

Vytautas Četkauskas

1993–1997

Muzika

Rimalda Vitkevičienė

1993–2002

Pradinis ugdymas

Žydrūnė Pilkauskienė

1993–2014

Muzika

Informacinės technologijos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (2010–2014)

Rūta Čepaitė

1993–2001

Pradinis ugdymas

Rima Kadienė

1993–2008

Pradinis ugdymas

Bronislava Žiukienė

1993–2010

Pradinis ugdymas

Daiva Karoblienė

1993–2000

Pradinis ugdymas

Daiva Kudulytė

1993–2001

Pradinis ugdymas

Dalė Nakrošytė

1993–2001

Pradinis ugdymas

Liuda Balabonienė

1993–2000

Dorinis ugdymas (tikyba)

Vaida Baublytė

1993–1999

Pradinis ugdymas

Aelita Melėnienė

1993–2018 Pradinis ugdymas

Daiva Antanaitytė

1994–2008

Rusų kalba

Rima Grigaliūnienė

1994–2000

Pradinis ugdymas

Vilija Sabalienė

1994–2009

Istorija

Dalia Gražienė

1994–2014

Vokiečių kalba

Gintautas Meilūnas

1994–1999

Fizika

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1995–1999)

Regina Švagždienė

1994–2011

Lietuvių kalba

Milda Zanevičienė

1994–2001

Lietuvių kalba

Aldona Marcinkevičienė

1994–2006

Lietuvių kalba

Milda Gabrilavičiūtė

1994–2016 Lietuvių kalba

Valdemara Redeckienė

1994–2016

Anglų kalba

Zofija Mackevičienė

1994–2009

Rusų kalba

Daiva Stropaitienė

1994–1997

Technologijos      

Genovaitė Brazdžiūnienė

1994–2013

Chemija

Sandra Balčiūnienė

1994–2004

Pradinis ugdymas

Alvydas Pritulskis

1994–2012

Kūno kultūra

Rasa Žekaitė

1994–1998

Pradinis ugdymas

Danguolė Krapikienė

1994–2000

Pradinis ugdymas

Nijolė Atraškevičienė

1994–2016

Biologija

Laborantė

Mokytojo padėjėja

Rasa Andrikonienė

1994–2018 Biologija

Vilius Aleliūnas

1994–2005

Technologijos

Daiva Jaseliūnienė

1994–1999

Pradinis ugdymas

Genovaitė Skipariūtė

1994–2005

Matematika

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (1994–1995)

Violeta Meškelytė

1994–2001

Matematika

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (1994–1995)

Nida Kvedaraitė

1994–2003

Vokiečių kalba

Jolita Leičiūnienė

1994–2008

Anglų kalba

Vida Balakaitė

1994–2001

Pradinis ugdymas

Daiva Kriščiūnienė

1994–2007

Pradinis ugdymas

Specialioji pedagogė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (2006–2007)

Virginija Grigaitė

1994–1998

Pradinis ugdymas

Nijolė Jarienė

1994–1998

Bibliotekininkė, bibliotekos vedėja (1997–1998)

Jolanta Grinkienė

1994–2007

Lietuvių kalba

Virgilijus Galiauskas

1994–2003

Dorinis ugdymas (tikyba)

Petras Tuita

1995–2000

Informacinės technologijos

Violeta Gendvilienė

1995–2011

Pradinis ugdymas

Daiva Varslavėnienė

1995–1997

Dailė

Dijana Vaičiakonienė

1995–2005

Pradinis ugdymas

Jūratė Monstavičiūtė

1995–1998

Pradinis ugdymas

Jurgita Vaitiekūnienė

1995–2005

Pradinis ugdymas

Technologijos

Ekonomika

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (2002–2005)

Veronika Simonavičienė

1995–1997

Pradinis ugdymas

Alvira Mieželienė

1995–2000

Pradinis ugdymas

Zita Vinkauskienė

1995–1999

Geografija

Vaiva Volkova

1995–2002

Specialioji pedagogė

Vilius Petkevičius

1995–2003

Muzika

Ramutė Juodokienė

1995–1999

Lietuvių kalba

Asta Ivaškaitė

1996–2001

Choreografija

Elena Vanda Urbonavičiūtė

1996–2001

Anglų kalba

Česlovas Vytautas Korsakas

1996–2007

Technologijos

Asta Savickienė

1996–1998

Pradinis ugdymas

Rita Grigaliūnaitė

1996–1998

Pradinis ugdymas

Danutė Bagdonienė

1996–2003

Lietuvių kalba

Povilas Sirtautas

1996–2003

Fizika

Sandra Minkevičienė

1996–1998

Pradinis ugdymas

Rimanta Mickevičienė

1996–2004

Matematika

Genovaitė Madeikienė

1997–2008

Matematika

Nemira Kontautaitė

1997–2010

Kūno kultūra

Remigijus Voveris

1997–2002

Kūno kultūra

Ingrida Gurklytė-Cibulskienė

1997–2008

Informacinės technologijos

Augenija Breskuvienė

1997–2002

Geografija

Vaiva Šimienė

1997–2004

Dailė

Technologijos

Jolanta Jonienė

1997–2016 Anglų kalba

Elvira Šapienė

1998–2000

Psichologė

Vaida Jankaitytė-Turkevičienė

1998–2014

Istorija

Rita Bikulčienė

1998–2000

Vokiečių kalba

Pranė Laurišonytė

1998–2004

Anglų kalba

Danutė Užuotienė

1999–2009

Fizika

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (2005–2009)

Renata Preidienė

1999–2003

Geografija

Vanda Politaitė

1999–2008

Choreografija

Asta Folkmanaitė

1999–2012

Matematika

Alina Rušinienė

1999, 2006–2008

Lietuvių kalba

Jurgita Zupkaitė-Klebonienė

1999–2009

Anglų kalba

Vlada Veličkienė

1999–2004

Anglų kalba

Gintaras Staleriūnas

1999–2001

Muzika

Valdonė Lelienė

1999–2001

Lietuvių kalba

Benediktas Povilaitis

2000–2009

Anglų kalba

Rūta Grinkienė

2000–2013

Lietuvių kalba

Birutė Bugienė

2000–2004

Biologija

Jolanta Pritulskienė

2000, 2002–2004

Kūno kultūra

Lolita Šukytė

2000–2006

Vokiečių kalba

Irena Šulskienė

2001–2008

Ekonomika

Lena Šimėnienė

2001–2006

Anglų kalba

Jūratė Vilkaitė

2002–2012

Anglų kalba

Ramūnas Masilionis

2003–2007

Fizika

Laimonas Šimoliūnas

2003–2006

Dorinis ugdymas (tikyba)

Elena Salnik

2004–2010

Dailė

Mindaugas Yčas

2004–2006

Informacinės technologijos

Janina Ramutė Liberienė

2004–2008

Geografija

Darius Jozokas

2004–2009

Kūno kultūra

Vaiva Stasiulaitienė

2004–2008

Anglų kalba

Virginija Žiugždaitė

2006–2008

Dorinis ugdymas (tikyba)

Dainora Raudienė

2006–2008

Vokiečių kalba

Lina Abloževičiūtė-Jozokienė

2006–2008

Lietuvių kalba

Stanislovas Paulauskas

2007–2016

Technologijos

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir administracijai (2010–2016)

Milda Viksvaitė

2011–2013

Psichologė

Vitalija Bartkienė

2011–2017 Pradinis ugdymas

Tadas Jakas

2016–2018 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir administracijai

Liucija Lašinienė

2016–2019 Lietuvių kalba

Vaida Ogintienė

2018–2019 Pradinis ugdymas

Jolita Graičiūnienė

1993–2019 Geografija

Sigita Bekerienė

1993–2019 Pradinis ugdymas

Daiva Ragažinskienė

2016–2020 Pradinis ugdymas

 Aurelija Vaičiulionė

2014–2020 Vokiečių kalba
Birutė Budreikienė 2019–2020

Lietuvių kalba

Lina Čyžienė

2019–2020 Lietuvių kalba

Dalė Venslovienė

1993–2021

Pradinis ugdymas

Pailgintos darbo dienos grupės vadovė

Daiva Dambrauskienė

1994–2021 Fizinis ugdymas

Aušrinė Kuncevičienė

1994–2021 Fizinis ugdymas

Vilius Jėčius

1994–2021

Dailė

Technologijos

Vida Jarmalavičienė

1998–2021

Rusų kalba

Loreta Žilienė

1998–2021 Bibliotekos vedėja

Celestinas Daukantas

2010–2021 Technologijos

Virginija Skupienė

1993–2021 Muzika

Virgilija Gurskienė

1993–2022 Raštinės vedėja

Snaigė Varanauskienė

1996–2023 Pradinis ugdymas

Jurgita Rosas

2020–2023 Vokiečių kalba

Ramūnė Žiūkienė

1998–2023 Anglų kalba

Gitana Jasaitienė

1994–2023

Fizika

Matematika

Gamta ir žmogus

Izolda Pakalnienė

2020–2023 Lietuvių kalba

 

Atnaujinta: 2023-09-19