Vizija, misija

 

VIZIJA

Sėkmės mokykla, ugdanti realiu gyvenimu ir gyvenimui.

Sėkmės mokyklą mes suprantame kaip bendruomenę, kurioje visi jos nariai jaučiasi saugūs, fizinės aplinkos ir įranga atitinka mokinių ir mokytojų poreikius, visi mokiniai daro pažangą pagal savo individualius gebėjimus, sudaromos sąlygos kiekvieno nario saviraiškai ir nuolatiniam mokytojų profesiniam augimui.

Ugdymas realiu gyvenimu mums reiškia, kad organizuojamas integruotas, patirtinis ir STEAM mokymas. Ugdymas vyksta ne tik mokykloje/klasėje, bet ir kitose edukacinėse erdvėse, laboratorijose, bibliotekose, muziejuose. Sudaromos sąlygos mokinių savivaldžiam mokymuisi.

Ugdymas gyvenimui – tai kompetencijomis grįstas ugdymas, orientuotas į mokinių ateičiai reikalingų gebėjimų formavimą, pasirengimą profesinei karjerai.

 

MISIJA

Pasitikėjimą skatinančioje aplinkoje ugdome atsakingą ir kūrybišką asmenybę.

 

MŪSŲ VERTYBĖS

  • Dėmesingumas

Pastebėti, išklausyti, išgirsti, padėti, patarti kiekvienam, kuriam reikia pagalbos ir dėmesio.

  • Atsakomybė 

Laikytis susitarimų, prisiimti įsipareigojimų, visas užduotis atlikti kokybiškai, iki galo ir laiku.

  • Kūrybiškumas 

Ieškoti įvairių, originalių idėjų ir sprendimų, išbandyti, tobulinti, kurti, dalintis, apmąstyti.

  • Saugumas 

Saugoti savo ir kitų fizinę ir emocinę sveikatą, turtą; mokytis ir dirbti pasitikėjimą skatinančioje aplinkoje.

 
Atnaujinta: 2023-03-16