Pranešimai

Informacija apie 2024 m. priėmimo datų pasikeitimą

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į PANEVĖŽIO M. BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2024 M.

 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 1-262 „Dėl savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-406 „Dėl mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-385 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ keičiasi centralizuoto priėmimo į mokyklas terminai:

priėmimas į 1-ąsias ir 5-ąsias klases (jei mokinys keičia mokyklą) prasideda nuo kovo 1 d.

Nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai paskiroje aptarnavimo teritorijoje.

Nuo balandžio 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, taikomas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Mokiniui per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) keičiant mokyklą, prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo skyriui. Nuo sausio 2 d. mokinius priima pačios gimnazijos.

• priėmimas į gimnazijų I ir III klases (jei mokinys keičia mokyklą) prasideda nuo balandžio 1 d.

Mokiniui per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) keičiant gimnaziją, prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo skyriui. Nuo sausio 2 d. mokinius priima pačios gimnazijos.

Priėmimo klausimais konsultuoja:

Karolina Žukaitienė Panevėžio Švietimo skyriaus vyriausioji centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas specialistė

El. paštas karolina.zukaitiene@panevezys.lt

Telefonas +370 45 501 386
Ankstesni įrašai


Lapkričio 20 d. 14.00–19.00 val. kviečiame tėvelius ir globėjus pasikalbėti su dėstančiais mokytojais dėl savo vaiko mokymosi rezultatų.

Rugsėjo 27 d. vyks netradicinio ugdymo diena – TORTADIENIS.

Rugsėjo 1-osios šventės pradžia –10.00 val. mokyklos kieme.

2023 m. birželio 8 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. progimnazijoje organizuojami  būsimų pirmų (2023–2024 m. m.) klasių mokytojų susitikimai su Tėveliais. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Gegužės 30 dieną kviečiame į Šaltiniečių bendruomenės šventę!