Savivaldybės projektai

Patirkime džiaugsmą kartu

2023 m. vaikų vasaros poilsio stovykla (Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija)

2023 m. birželio  12–19 d. 

Vadovės: Vesta Ilgūnaitė, Goda Gudzinevičienė ir Agnė Barzdienė

Stovyklos pristatymas

Tikslas 

Organizuoti vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, turiningai praleisti laisvalaikį, ugdyti vaikų ištvermę, lankstumą bei gerinti  bendravimo įgūdžius.

Įgyvendindami projekto uždavinius, planuosime įdomią sportinę, turistinę veiklą, sieksime sąmoningumo, aktyvaus vaikų dalyvavimo ir teigiamų emocijų. Sportinių varžybų dėka manome  suformuoti teigiamą nuostatą sportui, kuri turi tapti ne tik fizinių ypatybių lavinimo, bet ir psichologinės rekreacijos dalyku, taip pat manome, kad užimdami vaikus prisidėsime prie  socialinių problemų sprendimo, sveikos gyvensenos puoselėjimo. 

Vaikai, suvokę save kaip pasaulio centrą, vis labiau pastebi kitus, kuriuos jie pagaliau pradeda suprasti ir atsižvelgti į juos. Socialinį vystymąsi rodo vaiko santykiai su kitais, ypač per kūrybinius, saviraiškos žaidimus, edukacinę veiklą. Žaidimai, kurie turi taisykles, supažindina su daugeliu socialinių ir moralinių pojūčių, tokių kaip garbingas žaidimas, kurio metu nesukčiaujama ne todėl, kad tai draudžiama, bet todėl, kad taip laužomas susitarimas žaisti pagal taisykles. Kartu užmezgama nuoširdi ir ilgalaikė draugystė.

Šiuo projektu tikimės ne tik užimti vaikus, padėti turiningai praleisti laisvalaikį, bet ir užsimezgusią draugystę tęsti ir draugauti dar eilę metų.

Socialinė pedagogė Vaida Kuodytė

Paskirtos lėšos 2023 m. vaikų vasaros stovykloms

https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/paskirstytos-lesos-vaiku-uh7s.html?fbclid=IwAR3ZnxEwfKHnN1iYCs2dijOmLdUy4O3fW1pknGzJAPNbqn0kVQolb6o0dEM

Draugaukime sportuodami

2022 m. vaikų vasaros stovykla 

2022 birželio 13–20 d.

Stovyklos pristatymas:

Projektą  „Draugaukime sportuodami“ vykdome aštuntus metus. Sportas – viena iš populiariausių ir veiksmingiausių jauno žmogaus ugdymo ir saviraiškos priemonių. Vaikams tai – galimybė tobulėti, pažinti save, tai – poilsis ir užuovėja nuo gyvenimo negandų ir ligų.

Tikslas

Organizuoti vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, turiningai praleisti laisvalaikį, ugdyti vaikų ištvermę, lankstumą bei gerinti  bendravimo įgūdžius.

Uždaviniai

 • Populiarinti sportinį judėjimą vaikų tarpe, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • Suteikti žinių apie sportą, asmens higieną, sveiką gyvenseną, saugų elgesį, savarankiško mankštinimosi nuostatas;
 • Skatinti vaikų kūrybiškumą, saviraišką;
 • Sudaryti palankias užimtumo sąlygas vaikams, esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje;
 • Puoselėti vaikų bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti savigarbą, pagarbą kitam asmeniui;
 • Ugdyti socialines ir emocines kompetencijas;
 • Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Vadovė – socialinė pedagogė Vaida Kuodytė

Vykdytojos:

Vesta Ilgūnaitė ir Rasa Staškūnienė

Pasirinkimo kryžkelė

Neigiamų socialinių veiksnių projektas 

2022 m. balandis–gruodis

Tikslas – apsaugoti vaikus nuo juos supančios aplinkos neigiamo poveikio, vykdyti savižudybių, alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją, sukurti aplinką, kurioje mokiniai turiningai leistų laisvalaikį.

Uždaviniai

 • Siekti, kad mokiniai suprastų neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai ir visuomenei;
 • Mokyti mokinius atpažinti savižudybės riziką, ieškoti  konstruktyvių problemų sprendimo būdų, į gyvybės išsaugojimą nukreiptų nuostatų formavimas, geranoriškų ir pagarbių santykių tarp mokinių ir mokytojų kūrimas;
 • Skatinti sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymąsi;
 • Ugdyti gebėjimus, skatinančius atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, prireikus kreiptis pagalbos ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • Ugdyti kritinį mąstymą, atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį;
 • Suteikti informacijos apie prevencinės, medicininės, psichologinės, socialinės, teisinės pagalbos galimybes ir institucijas, skatinti ugdytinių gebėjimą kreiptis pagalbos.

Vadovė – socialinė pedagogė Vaida Kuodytė

Vykdytojai:

Andrius Rusakevičius

Dainius Čerbulėnas

Draugaukime sportuodami 5

2019 birželio 17–21 d.

2019 metų birželio 17–21 dienomis progimnazijos 1–4 klasių mokiniams kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė, Aušrinė Kuncevičienė bei socialinė pedagogė Vaida Kuodytė organizavo vaikų dienos stovyklą „Draugaukime sportuodami 5“, kurią finansavo Panevėžio miesto savivaldybė. Pirmadienį stovykla buvo atidaryta, mokiniai priešais mokyklą ant pievutės žaidė žaidimą „Slaptas bunkeris“, o antradienį stadione stovyklautojai rengė figūrinio važiavimo dviračiais, paspirtukais, riedučiais, riedlentėmis varžybas, klausėsi sveikatos priežiūros specialistės paskaitų „Vasaros linksmybės, saugus elgesys gamtoje, vandenyje“, „Saugus aš – laiminga mano šeima“. Trečią dieną stovyklą lankantys vaikai vyko į Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro baseiną ir dalyvavo dziudo užsiėmime „Aukštaitijos“ sporto rūmuose. Ketvirtadienį progimnazijos stadione stovyklautojai susitiko su futbolo treneriu, šauniai pasportavo. Paskutinę stovyklos dieną dalyviai lankėsi kino centre „Garsas“.

 

Draugaukime sportuodami 3

2017 metų birželio 12–16 dienomis treti metai iš eilės buvo vykdomas vaikų socializacijos projektas „Draugaukime sportuodami 3“, kurį finansavo Panevėžio miesto savivaldybė. Šio projekto organizatorės – socialinė pedagogė Vaida Kuodytė, kūno kultūros mokytojos Daiva Dambrauskienė ir Aušrinė Kuncevičienė. Projekto tikslas – organizuoti vaikų užimtumą vasaros atostogų metu, gerai praleisti laiką, atskleisti vaiko gebėjimus sportuojant, gerinti bendravimo įgūdžius, susirasti naujų draugų. 1–4 klasių vaikams, mėgstantiems aktyvų ir turiningą poilsį, buvo organizuota sportinė stovykla. 

 

Sveikatos ABC-2

2016 metais buvo vykdomas visuomenės sveikatos projektas „Sveikatos ABC-2“, finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 200 eurų.

Tikslai: Bendromis mokytojų, sveikatos pagalbos specialistų, šeimos ir visuomenės pastangomis stiprinti sveikatą, gilinti šios srities žinias bei įgūdžius formuojant teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną, plėtojant fizines ir dvasines galias, vykdant sveikatą žalojančios elgsenos prevenciją.

Uždaviniai:

 1. Sėkmingai ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas ir gebėjimus.
 2. Tenkinti poreikį aktyviai judėti.
 3. Ugdyti tinkamo maitinimosi įgūdžius turtinant žinias apie sveikos mitybos poveikį sveikatai.
 4. Ugdyti higienos įgūdžius.
 5. Teikti žinių apie sveikatą žalojančią ir rizikingą elgseną.

Vykdomos veiklos:

Pasaulinės sveikatos dienos minėjimas, akcijos „Diena be saldumynų“, „Kur švara – ten sveikata“ ir kt., viktorinos, paskaitos mokiniams apie sveiką gyvenseną. Planuojama konferencija miesto ir rajono mokiniams „Sveikatos ABC“.

Projekte dalyvavo 2–3 klasių mokiniai. Projekto organizatorės ir vykdytojos – pradinių klasių mokytojos metodininkės Vida Baronienė, Snaigė Varanauskienė.

Atnaujinta: 2023-06-21