Kokybės krepšelis

   

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Plačiau apie projektą: https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/

Projekto įgyvendinimui progimnazija parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą.

Plano tikslas: Gerinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus kuriant palankią mokymui(si) aplinką.

Uždaviniai:

1. Užtikrinti mokinių mokymosi pažangą išnaudojant kontekstualaus mokymosi galimybes.

2. Stiprinti įgalinančios mokytis aplinkos plėtrą.

Mokyklos veiklos tobulinimo planas

Projekto „Kokybės krepšelis“ sutartis

Veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2022-09-29

STIPRINAMA PAGALBA MOKINIAMS MOKANTIS MATEMATIKOS

Nuo kovo 1 d. stiprinama pagalba mokiniams mokantis matematikos. 3–8 klasių mokiniams organizuojamos IMK (individualios matematikos konsultacijos), kurių metu mokiniai turi galimybę išsiaiškinti nesuprastus dalykus, lavinti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ir problemų sprendimo įgūdžius. Konsultacijas veda pradinio ugdymo ir matematikos mokytojai.

1–8 klasių mokiniai pagalbos sulaukia ir matematikos pamokose. Dalyje pamokų klasėje dirba du mokytojai.

Tikimės, kad šios veiklos padės mokiniams siekti individualios pažangos.

Veiklos finansuojamos projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis.

PANAUDOTOS LĖŠOS

„Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita 2022-12-31

„Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita 2022-10-31

Veiklos tobulinimo ataskaita 2022 m. rugpjūčio 31 d.

„Kokybės krepšelio“ ataskaita 2022 m. gegužės 31 d.

„Kokybės krepšelio“ lėšų panaudojimo ataskaita 2022-04-01

„Kokybės krepšelio“ ataskaita 2022 m. kovo 31 d.

 

 

 

 

RENGINIAI

Nacionalinės švietimo agentūros konferencijoje

Progimnazijos direktorė Zina Stripeikienė 2022 m. lapkričio 15 dieną dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros konferencijoje „Kaip 2x2? Matematikos rezultatų ir inovacijų ryšys“. Diskusijoje „Į ką investuoti dabar – į turinį ar į „geležį“?“ direktorė išreiškė poziciją, jog didžiausią dėmesį reikėtų skirti ne kompiuterinės įrangos ar skaitmeninio turinio plėtrai, o individualios pagalbos mokiniui teikimui. Direktorė kalbėjo apie individualias matematikos konsultacijas (IMK), kurios nuo šių metų kovo mėnesio mūsų progimnazijoje yra teikiamos mokiniams projekto „Kokybės krepšelis“ dėka, pabrėžė, kad svarbu individualus darbas su mokiniu, mokytojo ir mokinio kontaktas.

https://www.youtube.com/watch?v=ri5DMutzwsI

„Juoda avis“ lektorių emocinio raštingumo stiprinimo užsiėmimai mokiniams

2022 m. rugsėjo 14, 15, 20 ir 21 dienomis mūsų mokykloje jau antrą kartą viešėjo „Juoda avis“ lektorės Laura ir Sigita. 5–8 klasių mokiniams jos vedė praktinius emocinio raštingumo stiprinimo užsiėmimus, kurių metu su vaikais kalbėjosi apie jausmus, tarpusavio santykius, klasės mikroklimatą. Po užsiėmimų lektorės su klasių vadovėmis pasidalino savo įžvalgomis, pateikė rekomendacijas, pasiūlė veiksmingų metodų, padėsiančių mokytojams kurti palankią, saugią aplinką klasėje ir mokykloje kiekvienam vaikui.

„Juoda avis“ lektorių organizuoti praktiniai užsiėmimai finansuoti projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis. 

Džiuginta Kropienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Modernizuotos bibliotekos patalpos

Įgyvendinant projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“, 2022 metais modernizuotos progimnazijos bibliotekos patalpos. Įsteigta bibliotekos renginių organizatoriaus pareigybė.

Filmuką apie atnaujintą biblioteką galima pamatyti 

https://youtu.be/vn4TlLCNaiA

 

Bibliotekos renginių organizatoriaus veikla

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“. Šio projekto dėka, mokykla turėjo galimybę įsteigti bibliotekos renginių organizatoriaus etatą. Bibliotekoje 2022 m. rugsėjo–spalio mėnesiais jau spėjo įvykti šie renginiai ir edukaciniai užsiėmimai 1–8 klasių mokiniams:

Sveikas, pirmoke. Pažintis su mokyklos biblioteka. Knygos „Lokys bibliotekininkas“ skaitymas ir linksma užduotis „Surask lokį bibliotekoje“. Pravesti 3 užsiėmimai. 

Baltų dienos minėjimas „Baltų dievai ir simboliai“. Pokalbis apie Baltų religiją, dievus, jų simbolius. Simbolio piešimas ant akmens. Pravestas vienas užsiėmimas.

„Atminties kelias“, rugsėjo 23 dieną. Pilietinė iniciatyva. Lietuvos žydų holokausto aukų atminimo diena. Skaitymai bibliotekoje „Anos Frank dienoraštis“. 4–8 klasių mokiniams pirmos pamokos metu buvo paruošta medžiaga, kad kartu su mokytojais aptartų apie holokaustą Lietuvoje. Suorganizuotas žygis iki paminklo „Verkianti žydų motina“, kur mokiniai sudėjo akmenis, ant kurių užrašyti dingusių žydų vardai. 

Knygų skirtukų gamyba skrebinimo metodu 1–4 klasėse. Pravesta 12 užsiėmimų.

STEAM veikla pradinukams „Kiaušinio išsaugojimas. Jaunasis inžinierius“. Pasitelkę įvairias medžiagas, mokiniai turėjo suprojektuotų mechanizmą, kad kiaušinis krisdamas iš didesnio aukščio liktų sveikas. Pravesti 7 užsiėmimai.

Klimato savaitė. Tausojame klimatą prikeldami daiktus antram gyvenimui. Nebereikalingų daiktų kūrybiškas panaudojimas. Pravestas 1 užsiėmimas. 

Bibliotekos renginių organizatorė Ernesta Kriaučiūnienė tiki, kad biblioteka jau seniai nebėra tik knygų laikymo, išdavimo vieta, o bibliotekos darbuotojas tik techninis personalas. Tam, kad biblioteka būtų gyva, ji turi žengti koja kojon su nauja karta, prisitaikyti prie mokinių poreikių ir jiems įdomių veiklų. 

 

Tolerancijos dieną – Tolerancijos ugdymo centras progimnazijoje

2022 m. lapkričio 16 d., minint Tarptautinę tolerancijos dieną, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje vyko renginys, kurio metu įkurtas Tolerancijos ugdymo centras mokykloje. Centro veiklą koordinuos bibliotekos renginių organizatorė Ernesta Kriaučiūnienė, kuri ir inicijavo jo įkūrimą. Renginyje viešėjo Tarptautinės komisijos Sekretoriato vadovo pavaduotoja – švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė.

Mokyklos bendruomenei buvo parodytas vaidybinis siužetas „Trumpa geto istorija“. Vaidybiniame siužete buvo istorija apie žydų vaikus, įkalintus gete ir analizuojančius – kodėl tėvelis nebegrįžta, kur jis yra? Vaidybinio siužeto epiloge vyresnieji mokiniai išsakė savo mintis apie istoriją ir praeities žaizdas, žmonių netektis ir dabar vykstantį karą Europoje.

Vėliau mokyklos erdvėse veikė kūrybinės dirbtuvės, jose mokiniai kūrė „Tolerancijos namus“.

https://www.komisija.lt/tolerancijos-diena-naujas-tolerancijos-ugdymo-centras-panevezyje/?fbclid=IwAR11TfsWmOV80GAKghuXOkmg4_gPfYPFybGr6tk-1t4_NLHL-k0suaN-sjw#more-11071

 

STOVYKLOS DIDESNĮ MOKYMOSI POTENCIALĄ TURINTIEMS MOKINIAMS

 

3–4 KLASIŲ MOKINIŲ, TURINČIŲ DIDESNĮ MOKYMOSI POTENCIALĄ IR GEBĖJIMŲ, STOVYKLA „IMS“

3–4 klasių mokinių, turinčių didesnį mokymosi potencialą ir gebėjimų, stovyklos „IMS“ PROGRAMA 2022–2023 m.

 

„Išmaniųjų matematikų“ stovykla

Birželio 16–17 dienomis 3–4 klasių mokiniai, turintys didesnį matematikos mokymosi potencialą, dalyvavo „Išmaniųjų matematikų“ stovykloje. Stovykla organizuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“. Tai buvo pirmasis šios stovyklos etapas.  Jame dalyvavo 13 mokinių, kuriuos atrinko klasės mokytojos. Mokiniai visus metus kryptingai mokėsi, siekė aukštesnių matematikos įvertinimų ir gebėjimų, o mokslo metų pabaigoje buvo apdovanoti vertingu prizu – stovykla. Jos metu vaikai turėjo galimybę keliauti, tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, dalyvauti edukacinėse veiklose, gilinti savo finansinio raštingumo žinias ir gebėjimus.

Pirmąja stovyklos dieną mokiniai turėjo edukacinę programą Panevėžio centriniame turguje „Kaip  uždirbami pinigai”, po to keliavo į Vilnių, kur Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje dalyvavo programavimo pamokoje. Mokiniai susipažino su programavimo pradmenimis, konstravo su „Lego Mindstorms educations“. Savo sukurtus robotus patys mokėsi užprogramuoti. Kiek buvo džiaugsmo, kai robotas atliko norimus veiksmus. Taip pat turėjo galimybę susipažinti su pačia biblioteka ir jos požemiais. Po šios pamokos, visų laukė ekskursija į Pinigų muziejų. Šios edukacijos metu, mokiniai susipažino su pinigų atsiradimo istorija, sužinojo Lietuvos pinigų istoriją, galėjo susipažinti su pasaulio valstybių pinigais. Edukacijos pabaigoje sudalyvavo virtualioje viktorinoje, kur galėjo pasitikrinti, kiek informacijos įsiminė.

Antrąją stovyklos dieną mokiniai leido mokykloje. Šią dieną jie žaidė su dviejų tipų edukaciniais robotukais „BEE BOT” ir CLEMENTONI robotas „Bubble”. Mokiniai turėjo atlikti įvairias užduotis, kurios tik iš pradžių pasirodė esančios labai lengvos. Po to jų laukė mokomasis finansinio raštingumo verslo žaidimas. Šio žaidimo metu reikėjo mokėti ne tik skaičiuoti, bet ir kad lydėtų sėkmė.

Apibendrinant stovyklos veiklas, mokiniai kalbėjo, kad yra labai laimingi, kad buvo pakviesti į šią stovyklą. Visos mokytojų organizuotos veiklos buvo labai įdomios ir naudingos. Sužinoję, kad kitais mokslo metais atostogų metu bus organizuojamos net dvi tokios stovyklos, sakė, kad tikrai verta atsakingai mokytis visus metus ir sulaukti kvietimo į „Išmaniųjų matematikų“ stovyklą.

Stovyklą organizavusios mokytojos: Jūratė Žiaugrienė, Gintarė Grinkė, Vida Baronienė ir Aušra Klevečkienė

STOVYKLA DIDESNĮ MOKYMOSI POTENCIALĄ TURINTIEMS 5–8 KLASIŲ MOKINIAMS

Stovykla didesnį mokymosi potencialą turintiems 5–8 klasių mokiniams PROGRAMA

Pirmoji diena

Balandžio 20 dieną, per mokinių atostogas, prasidėjo stovykla didesnį mokymosi potencialą turintiems 5–8 klasių mokiniams. Tai projekto „Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001), kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, programos dalis.

Matematikos kabinete stovyklautojai dirbo grupelėmis, atliko įvairaus sudėtingumo logines užduotis, užduočių sudėtingumo lygį (nuo vieno iki penkių taškų) mokiniai pasirinko patys. Juos konsultavo mokytojos Silvija ir Vilma.

Informatikos kabinete kartu su mokytoja Audrone mokiniai, susipažinę su Micro:bit kompiuteriuku, kūrė programą „Skaičiuotuvas“, kuri atlieka aritmetinius veiksmus su sveikaisiais skaičiais ir ją išbandė Micro:bit kompiuteriuke.

MEK laboratorijoje, konsultuojant mokytojai Ligitai, mokiniai tobulino darbo su mikroskopais gebėjimus. Mokėsi kelti hipotezę ir daryti išvadas. Stebėdami skirtingus objektus, matomą vaizdą susiejo su geometrinėmis figūromis.

Dienai pasibaigus, buvo susumuoti rezultatai. Stovyklautojai pasidalino dienos įspūdžiais, išsiaiškino labiausiai patikusias ir įdomiausias, sunkiausias veiklas. Buvo paskelbti nugalėtojai (grupelės), įteikti apdovanojimai.

Antroji diena

Stovyklautojų edukacinės veiklos Kauno VII forte

Kauno VII forte mokiniai, dėliodami tangramas, išbandė įvairius būdus, įrodančius vieną svarbiausių teoremų geometrijoje – Pitagoro teoremą. Vėliau laboratorijoje mokiniai iš špinatų lapų išskyrė chlorofilą, atliko ir kitus bandymus, skirtus fotosintezei.

Stovykla skirta didesnį mokymosi potencialą turintiems 5–8 klasių mokiniams. Tai projekto „Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001), kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, programos dalis.

 

 

Atnaujinta: 2023-01-11