Kur kreiptis pagalbos

Informacijos, susijusios su įvairiais vaiko auklėjimo klausimais, galima rasti švietimo pagalbos tinklalapyje http://www.svietimopagalba.lt/index.php?1091104237.

Informacija pateikta šiomis temomis: 

 • ankstyvasis skaitymo mokymas;

 • apie bausmes;

 • ar visi švepluojantys vaikai rašys netaisyklingai;

 • hiperaktyviam vaikui galima padėti;

 • jeigu vaikas jus erzina, kodėl vaikas nekalba;

 • kompiuterinių žaidimų poveikis vaikams;

 • mano vaikas kairiarankis;

 • matematikos mokymasis ikimokykliniame amžiuje;

 • saugus internetas, tėvų auklėjimo stiliaus įtaka vaikui;

 • vaikas vagia;

 • vaikų mokymosi sunkumai ir negalės.

         

www.bepatyciu.lt nurodyti šie pagalbos šaltiniai: 
 
VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Vaiko raidos centras
Įvairiapusė (psichologinė, socialinė, medicininė) pagalba vaikams, paaugliams ir jų tėvams. Kreipiantis reikalingas gydytojo siuntimas. Vaiko raidos centre yra suteikiamos nemokamos ambulatorinės ir stacionarinės paslaugos. Daugiau informacijos www.raida.lt 
 
VšĮ Paramos vaikams centras
Teikia psichologinę, psichiatrinę, socialinę ir teisinę pagalbą. Daugiausiai yra orientuojamasi į prievartą patyrusius vaikus ir siekiama padėti jiems įveikti traumuojančios patirties pasekmes. Daugiau informacijoswww.pvc.lt ir www.vaikystebesmurto.lt 

   

VšĮ Saugaus vaiko centras
Psichologinė pagalba vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems. Vaikus ir paauglius konsultuoja dėl mokymosi, elgesio, bendravimo, emocinių problemų, teikia pagalbą krizėje esantiems, prievartą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms. Daugiau informacijos www.saugus-vaikas.lt 

   

Šeimos santykių institutas
Teikia individualią bei grupinę pagalbą suaugusiems ir vaikams įvairių sunkumų atvejais, konsultuoja sutrikusių santykių šeimoje klausimais, teikia medikamentinę pagalbą. Daugiau informacijos www.ssinstitut.lt

   

Jaunimo psichologinės paramos centras
Centre dirba budintis psichologas, kuris:
-  teikia pirminę, nemokamą psichologinę pagalbą;
-  organizuoja skubią pagalbą psichologinių krizių atvejais;
-  padeda rasti informaciją apie tolesnės pagalbos galimybes;
-  tarpininkauja susisiekiant su reikiamais specialistais ar įstaigomis.
Konsultacijos nemokamos, be išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų nėra.
 
Daugiau informacijos www.jppc.lt 

Paprastai yra įsikūrę poliklinikose kaip atskiras jų skyrius. Juose vykdoma pirminė psichikos sveikatos priežiūra, tai yra, kad medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba teikiama ambulatoriškai – pacientai gyvena savo namuose, o iš anksto užsiregistravę ir atvykę į PSC, gali gauti jiems reikalingas paslaugas. PSC teikiamos pagalbos įvairovė priklauso nuo to, kiek ir kokie specialistai dirba centre. Įprastai PSC dirba psichologų, gydytojų psichiatrų, socialinių darbuotojų, psichikos sveikatos slaugytojų komanda (komandos specialistų skaičius priklauso nuo rajono gyventojų skaičiaus). Šios pagalbos galimybės yra visose savivaldybėse ir gali būti prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. 

Pedagoginės psichologinės tarnybos — tai įstaigos, teikiančios specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (ar vaiko globėjams, rūpintojams), gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir joje veikiančioms švietimo ir vaikų globos įstaigoms. Tarnyboje teikiamos psichologo, specialiojo pedagogo ir logopedo paslaugos. Kai kuriose tarnybose dirba ir vaikų psichiatrai. Pedagoginė psichologinė pagalba to paties miesto ar rajono, kuriame yra tarnyba, vaikams bei jų tėveliams, yra nemokama. 
 
Vaikų linija — tai emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, į kurią jie gali kreiptis dėl pačių įvairiausių jiems iškylančių sunkumų, pavyzdžiui, dėl patiriamos prievartos, patyčių, nesutarimų su tėvais, bendraamžiais, išgyvenant netektį, galvojant apie savižudybę, arba kai tiesiog norisi kažkam išsipasakoti. Vaikai ir paaugliai gali kreiptis pagalbos skambindami nemokamu telefonu ar rašydami laiškus. Daugiau informacijos www.vaikulinija.lt

   

 

       

 

 

Atnaujinta: 2016-05-31